Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Spotkanie konsorcjum programu ACTIVE

Spotkanie konsorcjum programu ACTIVE

Politechnika Warszawska była miejscem spotkania organizacyjnego konsorcjum projektu ACTIVE (Atlantic Caucasus Technical universities Initiative for Valuable Education). Jego pomysłodawcą i koordynatorem jest nasza Uczelnia. 

Projekt ACTIVE jest realizowany w ramach programu Erasmus Mundus Akcja 2 Lot 5. Jest on w całości finansowany przez Komisję Europejską. Projekt umożliwia wymianę zarówno kadry, jak i studentów pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Gruzją, Armenią, Ukrainą, Mołdawią i Białorusią. W konsorcjum znajduje się 20 uczelni partnerskich, przede wszystkim o profilu technicznym.

Spotkanie koordynatorów projektu odbyło się w dniach 26-27 listopada w Politechnice Warszawskiej. Jego celem było zapoznanie ze szczegółami zasad funkcjonowania projektu ACTIVE oraz ustalenie wspólnych priorytetów w realizacji mobilności studenckiej oraz kadry akademicko-administracyjnej.

Podczas spotkania niektóre uczelnie zadeklarowały chęć wydawania podwójnych dyplomów w ramach projektu i opracowanie wspólnych programów studiów. Prof. Jerzy Banaszek, dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki Lotnictwa spotkał się w tej sprawie z przedstawicielami gruzińskich i ukraińskich uczelni posiadającymi specjalności lotnicze, by omówić bliższe możliwości współpracy.

W trakcie wizyty koordynatorów programu ACTIVE czterech prorektorów z Ukrainy, Armenii oraz Gruzji spotkało się z prof. Janem Szmidtem, Rektorem Politechniki Warszawskiej, by omówić zagadnienia dotyczące współpracy dwustronnej oraz zaangażowanie naszej uczelni we współpracę z uczelniami z Europy wschodniej.

Pierwsi stypendyści programu ACTIVE rozpoczną studia we wrześniu 2014 roku. Na stronie internetowej projektu w ciągu kilku dni zostanie uruchomiony system aplikacyjny do programu.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW