Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Studenci Politechniki Warszawskiej projektują Farmę Dobrej Woli

Studenci Politechniki Warszawskiej projektują Farmę Dobrej Woli

Projekt „Farma Dobrej Woli” realizowany jest we współpracy Politechniki Warszawskiej i Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo „Dobra Wola”. 20 lutego prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich PW i Jacek Zalewski, Prezes Stowarzyszenia „Dobra Wola” podpisali w tym zakresie porozumienie.

Członkowie zespołu projektowego „Farmy Dobrej Woli” wykorzystują technologię domów inteligentnych w połączeniu z ideą projektowania uniwersalnego oraz ekologicznego w celu powołania do życia ośrodka, w którym osoby z niepełnosprawnościami znajdą dom, opiekę specjalistów i trenerów oraz dostosowaną do swoich możliwości pracę. Projekt zyskał wsparcie z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach programu Przedsiębiorcza Młodzież. W grudniu 2017 r., podczas finałowej gali programu, zaprezentowana została makieta wykonana technologią druku 3D, prezentująca wstępne założenia ośrodka.

Podpisanie porozumienia (od lewej) prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich PW i Jacek Zalewski, Prezes Stowarzyszenia „Dobra Wola”/fot. BPI PW

W realizację projektu zaangażowane jest 10 organizacji studenckich: Koło Naukowe (KN) Gospodarki Przestrzennej, KN Systemy Inteligentnych Budynków, KN Druku 3D, KN Wentylacji i Klimatyzacji, KN Zrównoważonych Systemów Budowlanych, Studenckie KN Magazynowania Energii, Studenckie KN Energetyki Niekonwencjonalnej, KN Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa, Stowarzyszenie Studentów GEOIDA, studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz KN Architektury Krajobrazu ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Prezentacja makiety Farmy Dobrej Woli na oficjalnym wernisażu w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej fot./Stowarzyszenie „Dobra Wola”

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Politechniki Warszawskiej oraz patronatem medialnym Telewizji TVP 3 Warszawa. Projekt Farmy Dobrej Woli realizowany jest we współpracy z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, pracownią projektową KIK ARCHITEKCI z Wrocławia oraz firmą Galia Reklama Poligrafia z Piaseczna. Zakończenie projektu zaplanowano na czerwiec 2018 r.

Więcej o projekcie Farma Dobrej Woli i postępach w jego realizacji można dowiedzieć się z jego strony internetowej: www.farmadobrejwoli.pl lub strony na portalu Facebook: www.facebook.com/farmadobrejwoli.

Powiązany materiał:
Farma Dobrej Woli - innowacyjny projekt studentów Politechniki Warszawskiej

Zdjęcia: BPI PW, Stowarzyszenie „Dobra Wola”

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Szczęśliwy, komu pośród życia skwaru,

bukiet przyjaźni nie zwiędnie
u boku. 

 

Jan Nepomucen Kamiński

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW