Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Technik Polska podpisuje porozumienie o współpracy

Technik Polska podpisuje porozumienie o współpracy

W dniu 23 października 2015 roku zostało uroczyście podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Technik Polska Sp. z o.o. Realizacja założeń obejmuje m.in. transfer wiedzy do praktyki gospodarczej oraz promocję osiągnięć w tym zakresie.

Porozumienie podpisali ze strony Politechniki Warszawskiej: prof. Janusz Zieliński, Prorektor ds. Filii w Płocku; doc. dr inż. Małgorzata Petzel, Dyrektor Instytutu Chemii; prof. Mieczysław Poniewski, Dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej; doc. dr inż. Marek Kapela, Dyrektor Instytutu Budownictwa, zaś ze strony Spółki Technik Polska: Zbigniew Bor, Prezes Zarządu oraz Zbigniew Lenczewski, Dyrektor ds. Operacyjnych z Zarządu Spółki.

Obszary współdziałania:

  • wykonywanie prac naukowo-badawczych i ekspertyz technicznych oraz przeprowadzanie szkoleń, sympozjów i seminariów na zlecenie Spółki,
  • udzielanie konsultacji naukowych,
  • rekomendowanie najlepszych kandydatów spośród studentów Politechniki Warszawskiej do pracy w Spółce.
  • organizowanie praktyk studenckich,
  • promowanie osiągnięć zespołów badawczych i studenckiego ruchu naukowego w zakresie tematyki związanej
    z działalnością Spółki,
  • promowanie najlepszych studentów Uczelni i ich prac tematycznie związanych z działalnością Spółki,
  • wspieranie działalności naukowo-technicznej kadry związanej z profilem działalności Spółki.

Porozumienie podejmuje głównie takie aspekty jak: pobudzanie aktywności innowacyjnej i doskonalenie zawodowe kadry, transfer wiedzy do praktyki gospodarczej, wzbogacanie procesu dydaktycznego studentów oraz promocję osiągnięć w obszarze nauki, wdrożeń i innowacji.

Źródło: PW Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW