Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Technische Universität Dresden we współpracy z PW

Technische Universität Dresden we współpracy z PW

W dniu dwudziestym drugim maja br., w Politechnice Warszawskiej gościła delegacja Technische Universität Dresden, pod przewodnictwem Rektora, prof. Hansa Muller-Steinhagena. W skład delegacji weszło również dwóch Prorektorów oraz grupa Profesorów aktywnie współpracujących z naszą Uczelnią.

Podczas spotkania delegacji z Rektorem Politechniki Warszawskiej, prof. Janem Szmidtem, podkreślono fakt długoletniej współpracy obu Uczelni, rozpoczętej już w 1978 r, oraz wspólne zaangażowanie w liczne projekty naukowo-badawcze i edukacyjne. Obaj Rektorzy podpisali umowę pomiędzy Politechnikami na kolejne 5 lat. Omówiono dotychczasową współpracę prowadzoną, w szczególności w zakresie inżynierii materiałowej, planując jej rozszerzenie także na obszary elektroniki, robotyki, energetyki konwencjonalnej i odnawialnej oraz biotechnologii. Ponadto zaplanowano wspólne działania w zakresie komercjalizacji i transferu technologii do przemysłu. Zwrócono uwagę na konieczność wzmocnienia programów wymiany studentów oraz wykładowców i badaczy pomiędzy obiema Politechnikami. Jako źródła finansowania powyższych działań wskazano nowe programy UE – Horizon 2020 oraz Erasmus+.

TU Dresden w Politechnice Warszawskiej

Goście zwiedzili także Wydział Elektroniki i IT, Wydział Chemiczny oraz Wydział Inżynierii Materiałowej, zapoznając się z laboratoriami w kontekście możliwości współpracy na poziomie wydziałowym.

Podobny materiał TUTAJ

Tekst: CWM PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Tu maska maskę dręczy!
Zrzućcie maski!
Zwykłymi stańcie się ludźmi!

 

 

Witold Gombrowicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW