Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Total Polska współpracuje z PW

Total Polska współpracuje z PW

Politechnika Warszawska podpisała umowę o współpracy z firmą Total Polska Sp. z o.o., będącą częścią jednego z czołowych koncernów w przemyśle naftowo-gazowym. 

Sygnatariuszami porozumienia byli: prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Thibaud Leschallier de Lisle, Dyrektor Generalny Total Polska.

Współpraca pomiędzy Total Polska a Politechniką Warszawską obejmie tworzenie treści edukacyjnych, w szczególności przedstawianie przez pracowników Total Education wykładów, prezentacji i analiz przypadków dla studentów naszej Uczelni. Ponadto Total Polska i podmioty stowarzyszone będą uczestniczyć w targach pracy i wszelkiego rodzaju forach profesjonalnych, organizowanych przez PW.

Umowa o współpracy przewiduje również dyskusje i wkład dotyczące treści wykładów i kursów akademickich, a także programów szkoleń tworzonych przez PW w celu ich przystosowania w jak najszerszym zakresie do potrzeb takich firm jak Total Polska i sektora jej działalności.

Podpisana umowa oznacza także dodatkowe korzyści dla studentów w postaci identyfikacji obiecujących żaków PW dla celów rekrutacji oraz praktyk w firmie Total Polska, oferty szkoleń, sponsoringu, czy stypendiów.

Ponadto przewiduje się współpracę w specjalnie wybranych dziedzinach, zaspokajających potrzeby Total Polska i Politechniki Warszawskiej.

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI