Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Wizyta delegacji Technische Universität Berlin

Wizyta delegacji Technische Universität Berlin

W dniach 9-10 kwietnia br. na Politechnice Warszawskiej gościła delegacja Politechniki Berlińskiej (Technische Universität Berlin) pod przewodnictwem nowego Prezydenta prof. Christiana Thomsena. 

Wizyta w Politechnice Warszawskiej była pierwszą wizytą zagraniczną prof. Thomsena po objęciu przez niego funkcji Prezydenta Politechniki Berlińskiej w dniu 1 kwietnia br. Podczas spotkania delegacji z prof. Janem Szmidtem, Rektorem Politechniki Warszawskiej, podkreślono fakt długoletniej, owocnej współpracy obu uczelni oraz wspólnego zaangażowania w liczne projekty naukowe i edukacyjne. Kolejne możliwości otwierają się przed naszymi uczelniami w związku z rozpoczęciem realizacji nowych programów UE – Horizon 2020 i Erasmus+.

Podsumowano również dotychczasową współpracę, w tym trwający od roku projekt wymiany wykładowców oraz wspólny projekt w zakresie samochodów elektrycznych i hybrydowych, realizowany przez obie uczelnie wraz z władzami miejskimi Warszawy i Berlina.

Wizyta delegacji niemieckiej była także okazją do omówienia zamierzeń w zakresie wspólnych studiów magisterskich i doktorskich w specjalnościach mechanicznych oraz tworzenia wspólnych grup studenckich pracujących nad zadanymi tematami naukowymi. Goście zwiedzili również Wydziały Inżynierii Materiałowej, Fizyki oraz Elektroniki i Technik Informacyjnych, gdzie zapoznali się z laboratoriami badawczymi i ocenili możliwości rozszerzenia wzajemnej współpracy na nowe obszary.

Źródło: CWM PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Tu maska maskę dręczy!
Zrzućcie maski!
Zwykłymi stańcie się ludźmi!

 

 

Witold Gombrowicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW