Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Wizyta delegacji Uniwersytetu Lizbońskiego w Politechnice Warszawskiej

Wizyta delegacji Uniwersytetu Lizbońskiego w Politechnice Warszawskiej

W dniu 28 lipca br. Politechnikę Warszawską odwiedziła delegacja Uniwersytetu Lizbońskiego pod przewodnictwem Wicerektora prof. Rogerio Gaspara. Rozmowy dotyczyły m.in. kontynuacji współpracy naukowo-badawczej.

Politechnika Warszawska współpracuje z Uniwersytetem Lizbońskim, a zwłaszcza z jego inżynierską częścią - Instituto Superior Tecnico - od wielu lat. Wzajemne kontakty obejmują zarówno wymiany studenckie (programy: Erasmus+, ATHENS), jak i współpracę naukowo-badawczą w ramach Programów Ramowych UE. W programie Horizon 2020 wspólnie realizowany jest projekt EUROfusion, dotyczący długoletniego programu badań w zakresie pozyskiwania energii z syntezy termojądrowej.

Uniwersytet Lizboński, pozyskujący prawie połowę swojego budżetu ze źródeł prywatnych, koncentruje swoją działalność naukowo-badawczą na kilku wiodących dziedzinach: zdrowiu, energetyce, agrotechnice i leśnictwie, naukach o morzu oraz na „inteligentnych miastach”. Wiele z powyższych dziedzin jest zgodnych z priorytetami badawczymi Politechniki Warszawskiej, co tworzy wiele możliwości wzajemnej współpracy pomiędzy naszymi uczelniami.

Delegacja, która została przyjęta przez Rektora PW prof. Jana Szmidta, zapoznała się z aktywnością Politechniki Warszawskiej, ze szczególnych uwzględnieniem prowadzonych projektów naukowo-badawczych oraz nowo powstającym Centrum Zaawansowanych Technologii i Inżynierii CEZAMAT.

Uniwersytet Lizboński powstał w 2013 r. z połączenia dwóch największych uczelni w Lizbonie: Uniwersytetu i Politechniki. Obecnie jest to największa i najlepsza uczelnia wyższa w Portugalii, składająca się z 18 szkół, które kształcą 60 tysięcy studentów w 8 kampusach w Lizbonie i okolicach. Ogromny potencjał naukowy i dydaktyczny Uniwersytetu Lizbońskiego powoduje, że uczelnia ta osiągnęła wysoką pozycję w międzynarodowych rankingach szkolnictwa wyższego, np. w Rankingu Szanghajskim (zajmuje miejsce w pierwszej 250.).

Źródło: CWM PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Przyszłość należy do lwów,
które umieją się śmiać

 

 

Zaratustra

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW