Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Wizyta delegacji z Chin

Wizyta delegacji z Chin

W dniu 13 marca 2015 r. Prezydent North China University of Technology wraz z towarzyszącą mu delegacją złożyli oficjalną wizytę w Politechnice Warszawskiej. Celem wizyty było odnowienie zainicjowanej w 2004 r. współpracy.

W imieniu Politechniki Warszawskiej gości powitał prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów. Po prezentacjach obu uczelni, uczestnicy spotkania przystąpili do rozmów, których efektem była decyzja o zawarciu porozumienia o współpracy (Memorandum of Understanding). Dokument ten otworzy drogę do nawiązania bliższych kontaktów edukacyjnych i naukowo-badawczych (w pierwszej kolejności w dziedzinie architektury, a w przyszłości także w wielu innych) i pozwoli realizować wspólne działania, takie jak wymiana studentów i kadry naukowej.

Wizyta delegacji z Chin

Wśród gości znaleźli się:

  • prof. Wang Xiaochun, Prezydent,
  • prof. Jia Dong, Dziekan Szkoły Architektury i Sztuki,
  • pan Xiong Jiaquan, Dyrektor International Office.

Politechnika Warszawska reprezentowana była przez:

  • prof. Krzysztofa Lewensteina, Prorektora ds. Studiów,
  • prof. Stefana Wronę, Dziekana Wydziału Architektury,
  • prof. Jerzego Wojtowicza, Wydział Architektury,
  • panią Martę Szajnowską-Ksit, Zastępcę Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej.

North China University of Technology jest publiczną uczelnią zlokalizowaną w zachodniej części Pekinu, która oferuje kształcenie na 3 stopniach studiów w zakresie nauk technicznych, inżynierii, sztuki, ekonomii zarządzania i prawa. W jej skład wchodzi 11 szkół, kształcących ponad 11 000 studentów, w tym blisko 500 studentów międzynarodowych. NCUT kładzie duży nacisk na kontakty z zagranicą – obecnie współpracuje z ponad 30 instytucjami szkolnictwa wyższego z całego świata, m. in. z USA, Japonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Australii i Nowej Zelandii.

Podobny materiał:
Współpraca Politechniki Warszawskiej z Chinami

Źródło: CWM PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW