Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Wizyta delegacji z Gordon Institute of Business Science

Wizyta delegacji z Gordon Institute of Business Science

11 lipca 2016 r. Politechnika Warszawska gościła delegację z Gordon Institute of Business Science (GIBS) z Republiki Południowej Afryki. Podczas spotkania omówiono m.in. założenia Programme of Academic Leadership.

GIBS, mający swoją siedzibę w Illovo w Johannesburgu, jest wiodącą Szkołą Biznesu w Afryce Południowej, która oferuje programy: Business Administration, General Management and Management Development. GIBS stanowi część uniwersytetu University of Pretoria - jednej z najlepszych uczelni wyższych w regionie. Delegacja, która odwiedziła Politechnikę, składała się z 4 przedstawicieli szkoły GIBS oraz 14 profesorów różnych Wydziałów Uniwersytetu w Pretorii, którzy pełnią, lub mają wkrótce pełnić, funkcje kierownicze w swoich jednostkach i aktualnie uczestniczą w programie szkoły GIBS Academic Leadership. Celem wizyty w Polsce było studium przypadku zarządzania HEI (ang. instytucje szkolnictwa wyższego) obserwowane na przykładach praktyki w polskich uczelniach.

Wizyta rozpoczęła się powitaniem delegacji przez prof. Rajmunda Bacewicza, Prorektora ds. Nauki PW i przedstawieniem badań naukowych prowadzonych w Politechnice Warszawskiej. Następnie goście mieli okazję wysłuchać prezentacji Łukasza Wojdygi, Dyrektora Centrum Współpracy MIędzynarodowej PW na temat internacjonalizacji uczelni i prof. Włodzimierza Koczary z Wydziału Elektrycznego PW, który wypowiedział się na temat doświadczeń we współpracy z uczelniami i firmami z RPA. Szkołę Biznesu PW reprezentowała prof. Sylwia Sysko-Romańczuk.

Następnie grupa delegatów odwiedziła Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, gdzie spotkała się z Prodziekanem Wydziału, prof. Tomaszem Stareckim oraz prof. Romanem Morawskim, rozmawiając między innymi o doświadczeniach Wydziału we wprowadzeniu do oferty PW studiów w języku angielskim. Delegacja została również zaproszona do Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, gdzie po krótkiej prezentacji wygłoszonej przez Marcina Postawkę, Zastępcę Dyrektora CZIiTT,  została oprowadzona po nowo wybudowanym obiekcie, a w szczególności po nowoczesnych salach tworzących przestrzeń pracy dla studentów pracujących nad innowacyjnymi projektami.

Programme of Academic Leadership jest dostosowany do specyfiki szkolnictwa wyższego i obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem badaniami naukowymi, skutecznym pozyskiwaniem środków finansowych, współpracą z partnerami biznesowymi i pozaakademickimi oraz umiędzynarodowieniem uniwersytetu. W tym roku celem wizyty studyjnej była Polska i wiodące uniwersytety: Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński.

Źródło: CWM PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Tu maska maskę dręczy!
Zrzućcie maski!
Zwykłymi stańcie się ludźmi!

 

 

Witold Gombrowicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW