Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Wizyta delegacji z Sultan Qaboos University

Wizyta delegacji z Sultan Qaboos University

W dniu 25 marca Politechnikę Warszawską odwiedziła delegacja gości z Sultan Qaboos University, najbardziej prestiżowego, a zarazem jedynego publicznego uniwersytetu w Omanie. 

Wizyta miała na celu zintensyfikowanie relacji naukowo-zawodowych z naszą Uczelnią i przedyskutowania nowych kierunków współpracy między PW a omańskim uniwersytetem. Delegacji przewodniczył dr Ali Saud AL-Bemani, Vice-Chancellor Sultan Qaboos University. Pozostali goście reprezentowali różne wydziały uczelni oraz biuro współpracy z zagranicą.

Politechnikę Warszawską podczas wizyty reprezentował prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki oraz Marta Szajnowska-Ksit, Zastępca Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej, a także Karol Maśluszczak i Agata Wierzbińska, pracownicy CWM.

Podczas spotkania Pani Szajnowska-Ksit zaprezentowała profil i osiągnięcia naszej Uczelni. Następnie prezentację dotyczącą swojej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej wygłosił Vice-Chancellor Sultan Qaboos University. Spotkanie zakończyło się dyskusją oraz ustaleniem przyszłych kierunków i dziedzin, w których nasze uczelnie mają zamiar zainicjować współpracę, tj. wymiana studentów oraz kadry dydaktycznej, prowadzenie wspólnych projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych.

Opracowała: Agata Wierzbińska, CWM PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Tu maska maskę dręczy!
Zrzućcie maski!
Zwykłymi stańcie się ludźmi!

 

 

Witold Gombrowicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW