Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Wizyta delegacji z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie

Wizyta delegacji z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie

W połowie października Politechnika Warszawska gościła delegację z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie (TUB). 

Wizyta niemieckiej delegacji odbyła się w dniach 14-18 października. Jedenastoosobowa grupa studentów berlińskiego uniwersytetu wzięła udział w cyklu wykładów w ramach wymiany kadry akademickiej pomiędzy naszymi uczelniami. Towarzyszył im profesor Utz von Wagner, koordynator TUB ds. współpracy z PW.

Wspólna inicjatywa TUB i PW została oficjalnie zainaugurowana w kwietniu br. podczas Dni Niemieckich na naszej uczelni, gdy gościliśmy Prezydenta i Profesorów berlińskiego Uniwersytetu Technicznego. Wygłosili oni wówczas pierwsze z cyklu wykłady otwarte dla studentów PW z dziedzin transportu, mechatroniki, inżynierii materiałowej oraz inżynierii chemicznej i procesowej. W ramach tego samego cyklu wykłady na TUB wygłosili także profesorowie Politechniki Warszawskiej z Wydziałów EiTI, Inżynierii Materiałowej, SiMR i Chemicznego.

Październikowa wizyta została zorganizowana i koordynowana wspólnie przez prof. Włodzimierza Kurnika, koordynatora ds. współpracy z TUB (Wydział SiMR) oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej. W trakcie tygodniowego pobytu, oprócz regularnych anglojęzycznych wykładów na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, goście z Niemiec mieli okazję spotkać się z władzami uczelni, wziąć udział w dodatkowych wykładach na Wydziałach Mechanicznym i Energetyki Lotnictwa i Inżynierii Produkcji, a także zwiedzić nowoczesne laboratoria na Wydziałach SiMR, Mechatroniki i MEiL.

Podczas swojego pobytu, zarówno prof. von Wagner jak i wizytujący studenci mieli możliwość poznać naszą uczelnię, także od strony organizacyjnej, jak i życia studenckiego. Odbyli kilka integracyjnych spotkań ze studentami PW, a także z przedstawicielami Samorządu Studentów i poszczególnych Wydziałowych Rad Samorządu oraz kół naukowych PW. Wizyta gości zbiegła się z rocznicowymi obchodami na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, w których również mieli okazję uczestniczyć.

Ponadto w tym okresie w Warszawie, więc również na Politechnice, miały miejsce różnorodne imprezy w ramach tzw. Orientation Week, dzięki którym studenci niemieccy mieli okazję poznać życie studenckie poza uczelnią i pobawić się z innymi studentami, zarówno polskimi jak i międzynarodowymi, w warszawskich klubach studenckich. Program wizyty obejmował również inne atrakcje turystyczne, np. kilkugodzinną wycieczkę z przewodnikiem po stolicy oraz wizytę w Centrum Nauki Kopernik.

Nasi goście wyjeżdżali z Warszawy bogatsi o nowe doświadczenia i przyjaźnie, jednocześnie będąc pod ogromnym wrażeniem zarówno samego miasta, a przede wszystkim naszej uczelni, w szczególności świetnie wyposażonej bazy laboratoryjnej oraz różnorodności życia studenckiego. Na pożegnalnym spotkaniu podkreślali, że od tej pory staną się ambasadorami Politechniki Warszawskiej i Warszawy. W niedługim czasie planowany jest również podobny wyjazd studentów Politechniki Warszawskiej, którzy tak jak nasi goście, wezmą udział w wykładach nauczycieli akademickich PW na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.

Agata Wierzbińska, Centrum Współpracy Międzynarodowej

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW