Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Współpraca Politechniki Warszawskiej i PZU S.A.

Współpraca Politechniki Warszawskiej i PZU S.A.

W dniu 28 czerwca 2016 r. Politechnika Warszawska i Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. podpisały Porozumienie o współpracy badawczo-rozwojowej. Jest to już kolejna inicjatywa łącząca obszar nauki i techniki ze światem biznesu.

Celem Porozumienia jest nawiązanie długoterminowego współdziałania między obiema organizacjami w obszarze projektów badawczo-rozwojowych. W spotkaniu ze strony Politechniki Warszawskiej wzięli udział: prof. Jan Szmidt, Rektor PW; prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju PW; prof. Natalia Golnik, Dziekan Wydziału Mechatroniki PW; prof. Jan Maciej Kościelny z Wydziału Mechatroniki PW. Andrzej Jaworski i Roger Hodgkiss - Członkowie Zarządu, złożyli podpisy z ramienia PZU S.A.

Na zdjęciu od lewej: Roger Hodgkiss, Członek Zarządu PZU S.A.; prof. Jan Szmidt, Rektor PW;
Andrzej Jaworski, Członek Zarządu PZU S.A/fot. Biuletyn PW

Zakres współpracy dotyczyć będzie w szczególności: inicjowania prac badawczo-rozwojowych ze wspólnego obszaru działań PZU S.A. i Politechniki Warszawskiej, uruchamiania i realizowania projektów służących wdrażaniu i rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań na pograniczu nauki i biznesu, a także podejmowania wspólnych starań o pozyskanie funduszy krajowych i europejskich na realizację tych przedsięwzięć. 

Współpraca obejmuje realizację projektów badawczych i wdrożeniowych w ścisłym partnerstwie, wspólne poszukiwanie potencjalnych zleceniodawców, których potrzeby wpisują się w obszar działań obu podmiotów, organizację warsztatów i szkoleń dla zainteresowanych przedsiębiorstw i instytucji, wreszcie realizację praktyk studenckich a także konferencji o charakterze naukowo-biznesowym.

Podpisane Porozumienie ma charakter ogólny. Szczegółowe warunki współpracy w ramach poszczególnych projektów określane będą każdorazowo w przygotowywanych przez obie strony umowach.

Politechnika Warszawska od lat współpracuje z Grupą PZU. Kilku naukowców z Wydziału Inżynierii Produkcji oraz Wydziału Zarządzania pełniło kierownicze funkcje w spółkach Grupy, a prof. Jan Monkiewicz był jej prezesem. Zespoły naukowe tych wydziałów opracowywały w przeszłości m.in. strategię reinżynieringu funkcji informatycznych Grupy, w tym model funkcji business intelligence. Aktualnie zaś Szkoła Biznesu PW prowadzi kolejną edycję zamówionych przez Grupę dla jej kadry kierowniczej studiów podyplomowych nt. zarządzania ryzykiem.

 

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Na szczęście słońce rozlewając światło nie pyta ludzi,
czy sobie go życzą, bo rozdzieliliby się na stronnictwa,
a niektóre z nich żądałyby,
ażeby zgasło

 

 

Aleksander Świętochowski

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW