Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Współpraca Wydziału GiK PW z warszawskimi szkołami ogólnokształcącymi

Współpraca Wydziału GiK PW z warszawskimi szkołami ogólnokształcącymi

Politechnika Warszawska nie tylko kształci studentów, ale również tworzy potencjał przyszłości, na który składa się m.in. rozwijanie talentów młodzieży szkolnej. Tym razem uczniowie wzięli udział w warsztatach geodezyjnych.

Już w roku 2013 Politechnika Warszawska rozpoczęła współpracę ze szkołami ogólnokształcącymi w zakresie tworzenia klas o profilu gospodarka przestrzenna i prowadzenia przez pracowników PW zajęć z zakresu gospodarki przestrzennej, geoinformacji oraz podstaw geodezji. Porozumienie zostało podpisane przez Dyrektorów Liceów Ogólnokształcących w Wilanowie i na Ursynowie, prof. dr hab. inż. Władysława Wieczorka, Prorektora ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej oraz  prof. dr. hab. Alinę Maciejewską, Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii PW. Współpracę objął patronatem Burmistrz Dzielnicy Wilanów.

Wykład dr inż. Janiny Zaczek-Peplinskiej nt. geodezyjnej kontroli zapór wodnych/fot. mgr inż. Maria Kowalska

Zgodnie z umową w  dniach 15-19.06.2015 uczniowie klas drugich wzięli udział w tygodniowych warsztatach geodezyjnych w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Politechniki Warszawskiej w Grybowie. Warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone przez zespół pracowników Katedry Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowo-Kontrolnych: dr inż. Janinę Zaczek-Peplinską (kierownika zespołu), mgr inż. Marię Elżbietę Kowalską, dr. inż. Sławomira Jastrzębskiego. 

Uczniowie opracowują wyniki pomiarów/fot. mgr inż. Maria Kowalska

W warsztatach wzięły udział klasy:

  • klasa 2 (o profilu Gospodarka Przestrzenna) z Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie (Wilanów)/wychowawca Rafał Sołoducha,
  • klasa 2d z LXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha (Ursynów)/wychowawca - Jacek Skoneczny, opiekun - Dorota Maćkowiak.

W ramach zajęć w Grybowie uczniowie wysłuchali wykładów nt. historii geodezji, pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, geodezyjnej kontroli zapór wodnych. W części praktycznej zajęć wykonali pomiar sytuacyjny oraz opracowali fragmenty mapy Ośrodka Szkoleniowego w skali 1:1000. Dodatkowo zapoznali się z podstawowymi technikami kontroli obiektów inżynierskich.

Zarówno uczniowie, wychowawcy jak i prowadzący zajęcia ocenili warsztaty jako bardzo udane.

Tekst: Janina Zaczek-Peplinska

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI