Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Współpraca z Sanitec Koło

Współpraca z Sanitec Koło

W dniu 6 lutego br. zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Przedsiębiorstwem Sanitec Koło.

Porozumienie ze strony Politechniki Warszawskiej podpisał Prorektor ds. Filii w Płocku prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński, ze strony Przedsiębiorstwa Sanitec Koło podpisali Prezes Zarządu Przemysław Powalacz oraz członek Zarządu Stefan Lewicki.
Porozumienie zostało podpisane w celach pobudzania aktywności innowacyjnej i doskonalenia zawodowego swojej kadry, transferu wiedzy do praktyki gospodarczej, wzbogacenia procesu dydaktycznego studentów o praktyczne aspekty inżynierii produkcji, organizacji, zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstwa oraz promocji osiągnięć w obszarze nauki, wdrożeń i innowacji.

Politechnika Warszawska oferuje Przedsiębiorstwu możliwość współpracy w zakresie wykonywania prac naukowo-badawczych i ekspertyz technicznych na zlecenie Spółki, udział we wspólnych projektach naukowo-badawczych, przeprowadzanie szkoleń, sympozjów i seminariów, udzielanie konsultacji naukowych, rekomendowanie kandydatów spośród studentów Politechniki do pracy.

Przedsiębiorstwo oferuje Uczelni możliwość współpracy w zakresie organizowania praktyk studenckich, działalności na rzecz promowania najlepszych prac dyplomowych studentów Politechniki, tematycznie związanych z działalnością Spółki, udostępniania zwiedzania infrastruktury Spółki i poznawania nowych technologii, wspierania działalności naukowo-badawczej kadry Uczelni związanej z profilem działalności Spółki, promowanie studentów Politechniki Warszawskiej, prezentujących najlepsze przygotowanie zawodowe i innowacyjne.

Źródło: PW Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW