Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Wydział Architektury PW strategicznym partnerem programu Mieszkanie Plus

Wydział Architektury PW strategicznym partnerem programu Mieszkanie Plus

Wspólne prowadzenie badań naukowych, tworzenie wyspecjalizowanych grup eksperckich oraz nowych metod i narzędzi w obszarze budownictwa mieszkaniowego. To główne założenia listu intencyjnego, podpisanego 7 marca 2017 r. przez BGK Nieruchomości S.A. i Wydział Architektury PW.

Porozumienie zakłada ścisłą współpracę spółki odpowiedzialnej za realizację pilotażowych inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus z wybitnymi architektami, ekspertami oraz naukowcami związanymi z Politechniką Warszawską. Celem jest zapewnienie efektywnego transferu wiedzy i rozwiązań technicznych do gospodarki, a także prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych nakierowanych na innowacje.

- Dzisiejsze porozumienie nawiązuje do tradycji II Rzeczypospolitej, kiedy to Bank Gospodarstwa Krajowego ściśle współpracował ze środowiskiem architektów związanych z warszawskim Wydziałem Architektury. Efektem tej współpracy były m.in. doskonale zaprojektowane osiedla mieszkaniowe, będące do dziś przykładem wybitnej architektury i urbanistyki - podkreślił Grzegorz Muszyński, członek zarządu BGK Nieruchomości S.A. - Celem programu Mieszkanie Plus jest zapewnienie impulsu do rozwoju dostępnego cenowo budownictwa czynszowego w Polsce. Chcemy udowodnić, że dzięki innowacyjnym rozwiązaniom można nie tylko taniej budować, ale też kreować doskonałą przestrzeń, zapewniającą rodzinom wysoką jakość życia, a miastom i dzielnicom - zrównoważony rozwój.

Wkrótce ogłoszony zostanie konkurs na opracowanie architektonicznej i technologiczno-materiałowej koncepcji w ramach programu Mieszkanie Plus. Celem jest m.in. uzyskanie optymalnych propozycji układu przestrzennego dla modelowego zespołu budynków mieszkalnych. Wysoka jakość mieszkań ma być zapewniona przy koszcie budowy nieprzekraczającym 2 tys. zł za m kw. Poszczególne projekty, oparte o ideę domu modelowego, będą dostosowywane do warunków lokalnych, by zapewnić ich możliwie dużą różnorodność.

- Tradycją Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej jest łączenie pierwiastków teoretycznych i praktycznych w poszukiwaniu najdoskonalszych rozwiązań przestrzennych. Od chwili powstania, czyli od ponad stu lat, staramy się poszerzać wiedzę oraz tworzyć innowacyjne projekty w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego - zaznaczył dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW. - Podpisany z BGK Nieruchomości S.A. list intencyjny otwiera szansę na rozwój aktywności badawczej i twórczej zgodnej z naszymi kompetencjami tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

O ile w podstawowym wymiarze założeniem programu Mieszkanie Plus jest stawienie czoła najważniejszym społecznym nierównościom na rynku nieruchomości, o tyle w perspektywie strategicznej program ma posłużyć do rozwoju polskich innowacji w obszarze budowlanym i infrastrukturalnym. Dzięki szerokiej, opartej o zaufanie współpracy - państwa, samorządów, ekspertów i przedsiębiorców - może powstać również zupełnie nowy segment rynku, który nie miał szans na rozwój przez ostatnie ćwierćwiecze.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Tu maska maskę dręczy!
Zrzućcie maski!
Zwykłymi stańcie się ludźmi!

 

 

Witold Gombrowicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW