Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Wydział Transportu PW współpracuje z Kolejami Mazowieckimi

Wydział Transportu PW współpracuje z Kolejami Mazowieckimi

Celem zawartego porozumienia jest nawiązanie ścisłej współpracy w obszarze edukacyjnym i naukowo-badawczym. Dzięki temu studenci będą mogli m.in. odbywać praktyczne zajęcia w Sekcjach Napraw i Eksploatacji Taboru KM. Już niebawem spółka będzie współpracować z całą Uczelnią.

Dzięki podpisaniu porozumienia studenci Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej będą mogli odbywać dwutygodniowe praktyki dyplomowe i specjalistyczne w Kolejach Mazowieckich. Każdego roku będą organizowane spotkania prezentujące działalność KM, zarówno w biurach, jak i bezpośrednio na terenach sekcji eksploatacyjnych. Ponadto KM będą udostępniać posiadaną literaturę fachową, w tym m.in.: dokumentację specjalistyczną, opracowania i wyniki prac własnych dla studentów i doktorantów Wydziału Transportu, piszących prace naukowe. W oparciu o zaplecze szkoleniowe KM będą przeprowadzane specjalistyczne zajęcia dydaktyczne dla studentów, a najlepsi z nich, wybrani w porozumieniu z Wydziałem Transportu PW, będą mogli ubiegać się o udział w programie stypendialnym wdrożonym przez spółkę.

- Wydział Transportu prowadzi badania naukowe ściśle związane z transportem. Badania te obejmują w szczególności: organizację i zarządzanie w systemach transportowych oraz sterowanie procesami ruchu w transporcie. Liczymy, że wypracowane porozumienie będzie początkiem współpracy w zakresie kształcenia studentów na potrzeby przedsiębiorstw kolejowych jak również zapoczątkuje szereg innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań technologicznych wdrażanych do transportu kolejowego - mówi prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Politechnika Warszawska podejmie działania organizacyjne związane z rozpoczęciem kształcenia na studiach I i II stopnia, na specjalnościach umożliwiających pracę na stanowiskach związanych z utrzymaniem i eksploatacją taboru kolejowego oraz prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Program dydaktyczny studiów będzie doskonalony w porozumieniu z przedstawicielami spółki KM. Ponadto uczelnia otworzy studia podyplomowe, na których swoją wiedzą fachową będą dzielili się pracownicy KM.

- Koleje Mazowieckie posiadają już ośrodek szkoleniowy wpisany na listę Urzędu Transportu Kolejowego. Cieszymy się, że z naszej wiedzy i doświadczenia będą teraz mogli korzystać studenci Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Praktyczna wiedza i umiejętności są niezwykle ważne dla młodych ludzi, którzy za chwilę będą wkraczali na rynek pracy – mówi Artur Radwan, prezes zarządu Kolei Mazowieckich.

Spółka oraz uczelnia będą wymieniać informacje na konferencjach, seminariach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom transportu kolejowego. Ponadto będą ściśle współpracować w ramach wspólnej realizacji projektów w zakresie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych.

Zdjęcie: Wydział Transportu PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW