Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Wymiana międzyuczelniana z Uniwersytetem Hokkaido

Wymiana międzyuczelniana z Uniwersytetem Hokkaido

Politechnika Warszawska podpisała porozumienie, które pozwoli nawiązać współpracę między studentami naszej Uczelni a społecznością akademicką Uniwersytetu Hokkaido w Japonii. Stosowne dokumenty zostały podpisane dnia 11 sierpnia 2014 r.

Umowę o wymianie międzyuczelnianej oraz porozumienie dotyczące wymiany studenckiej podpisali: prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej oraz prof. Keizo Yamaguchi, Rektor Hokkaido University. W spotkaniu brała udział również prof. Irmina Herburt, Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych (z wydziału koordynującego współpracę) oraz pani Marta Szajnowska-Ksit, Zastępca Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Prof. Keizo Yamaguchi - wybitny matematyk i specjalista w zakresie geometrii różniczkowej, przyjechał na zaproszenie prof. Stanisława Janeczko z Centrum Studiów Zaawansowanych jako profesor wizytujący. Spotkanie z nim stało się znakomitą okazją do sformalizowania współpracy pomiędzy uczelniami.

Opracowano na podstawie materiałów CWM PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW