Biuletyn PW / Współpraca uczelni / XVII posiedzenie Rady ds. Polityki Innowacji przy Prezydencie m.st. Warszawy

XVII posiedzenie Rady ds. Polityki Innowacji przy Prezydencie m.st. Warszawy

W tym roku mijają cztery lata odkąd przy Prezydencie m.st. Warszawy powołano Radę ds. Polityki Innowacji. W Politechnice Warszawskiej odbyło się jej XVII posiedzenie.

Do głównych zadań Rady należy m.in.: opiniowanie kluczowych dokumentów i projektów w zakresie polityki innowacji Miasta Stołecznego Warszawy oraz wspieranie władz samorządowych w bieżących i długofalowych działaniach w obszarze rozwoju innowacyjnej gospodarki na terenie Warszawy.

Na spotkaniu w dniu 17 września 2014 r. odbywającym się w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej - bezpośrednio po wmurowaniu aktu erekcyjnego pod Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej - członków Rady powitali: prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju PW oraz Michał Olszewski, Przewodniczący Rady ds. Polityki Innowacji, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. Tematem przewodnim obrad była działalność Politechniki Warszawskiej w zakresie rozwoju innowacyjności. Wątek ten zaprezentowano na tle zintegrowanych inwestycji realizowanych w kontekście programów edukacyjnych dla inteligentnych specjalizacji. Autorami wystąpień byli:

  • Anna Rogowska, Zastępca Kanclerza PW ds. Rozwoju, Proinnowacyjne projekty Politechniki Warszawskiej – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT);
  • Mariusz Wielec – Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Prezes Zarządu CEZAMAT Sp. z o.o. Proinnowacyjne projekty Politechniki Warszawskiej – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT);
  • Maciej Fijałkowski - Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – Program edukacji pro-przedsiębiorczej dla inteligentnych specjalizacji.

Michał Olszewski podpisuje akt erekcyjny pod Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Jak zaznaczył Przewodniczący Rady spotkanie w Politechnice Warszawskiej inauguruje cykl posiedzeń, które odtąd odbywać się będą w ośrodkach zajmujących się wdrażaniem innowacyjnych projektów. Miejscem poprzednich zebrań był Ratusz.

Rada jest organem doradczym Prezydenta m.st. Warszawy i ma na celu wspomagać władze miasta w zakresie prowadzenia polityki innowacji na terenie stolicy. W skład Rady wchodzą przedstawiciele: Miasta Stołecznego Warszawy, samorządu województwa, warszawskich uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych, a także podmiotów ze środowiska związanego z biznesem i realizujących politykę wspierania innowacji w wymiarze lokalnym i krajowym.

Opracowano na podstawie materiałów Urzędu m.st. Warszawy

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

18
Cze

Nauka w oparach absurdu

12:00 - 14:00

19
Cze

Dni wolne od pracy w PW

19:00 - 24 Cze 06:00

25
Cze

Uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych

11:00 - 13:00

27
Cze

Granty ERC - jak odnieść sukces?

09:00 - 13:00

6
Lip

Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków

08:00 - 12 Lip 18:00

11
Lip

II seminarium o reaktorach jądrowych HTGR

09:00 - 12 Lip 15:20

2
Wrz

62. Zjazd Naukowy PTCHEM 2019

09:00 - 6 Wrz 15:30

3
Wrz

Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich

09:00 - 7 Wrz 17:30

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW