Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Zasłużony dla PKN ORLEN

Zasłużony dla PKN ORLEN

Prorektor ds. Filii w Płocku prof. Janusz Zieliński został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla PKN ORLEN”. Medal przyznano w dowód uznania za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Firmy oraz w ramach podziękowania za wieloletnią współpracę z Koncernem.

W dniu 3 czerwca 2017 r., podczas obchodów Dni Chemika, Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A. uhonorował prof. Janusza Zielińskiego, Prorektora ds. Filii w Płocku, medalem pamiątkowym oraz tytułem „Zasłużony dla PKN ORLEN”.

Medal pamiątkowy "Zasłużony dla PKN ORLEN"/fot. PW Filia w Płocku

Tytuł został przyznany w dowód uznania szczególnych zasług na rzecz rozwoju Firmy oraz w podziękowaniu za wieloletnią współpracę z Koncernem.

Źródło: PW Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

Jesteśmy z tego samego materiału co nasze sny.

We are such stuff as dreams are made on.

William Shakespeare

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW