Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Zasłużony dla PKN ORLEN

Zasłużony dla PKN ORLEN

Prorektor ds. Filii w Płocku prof. Janusz Zieliński został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla PKN ORLEN”. Medal przyznano w dowód uznania za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Firmy oraz w ramach podziękowania za wieloletnią współpracę z Koncernem.

W dniu 3 czerwca 2017 r., podczas obchodów Dni Chemika, Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A. uhonorował prof. Janusza Zielińskiego, Prorektora ds. Filii w Płocku, medalem pamiątkowym oraz tytułem „Zasłużony dla PKN ORLEN”.

Medal pamiątkowy "Zasłużony dla PKN ORLEN"/fot. PW Filia w Płocku

Tytuł został przyznany w dowód uznania szczególnych zasług na rzecz rozwoju Firmy oraz w podziękowaniu za wieloletnią współpracę z Koncernem.

Źródło: PW Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

Cechą życia jest pęd ku przyszłości.

Antoni Kępiński

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

adres e-mail: bpw@rekt.pw.edu.pl

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

bpw@rekt.pw.edu.pl

MNiSW