Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / „Miasto i Transport 2019” - relacja z konferencji

„Miasto i Transport 2019” - relacja z konferencji

Transport publiczny w metropoliach był głównym tematem XIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Miasto i Transport”, która odbyła się 6 czerwca 2019 r. w Politechnice Warszawskiej.

Konferencję otworzyli dr inż. Andrzej Brzeziński z Wydziału Inżynierii Lądowej PW i Robert Soszyński, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

Podczas trzech sesji tematycznych prelegenci mówili m.in. o doświadczeniach związanych z organizacją transportu zbiorowego w Warszawie, Katowicach, Szczecinie czy Metropolii Zatoki Gdańskiej. Rozmawiano również o metropolitalności i zrównoważonym transporcie.

W trakcie konferencji ogłoszono laureatów nagrody „Miasto i Transport 2019”. Wyróżnienia wręczyli: prof. Wojciech Suchorzewski z Wydziału Inżynierii Lądowej PW - przewodniczący Kapituły, Robert Soszyński - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy oraz Michał Domaradzki - Dyrektor Biura Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy.

Nagrody otrzymali:

  • Krystyna Pękała, Prezes Zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie - „za znaczący wkład w rozwój i efektywne zarządzanie transportem obsługującym Metropolię Warszawską”;
  • Marek Roszkowski, Prezes Zarządu Biura Planowania Rozwoju Warszawy - „za znaczący wkład w planowanie przestrzenne oraz planowanie i projektowanie systemu transportowego Metropolii Warszawskiej”;
  • Stefan Sarna, Prezes warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej - „za znaczący wkład w planowanie sytemu transportowego Metropolii Warszawskiej oraz za działalność na rzecz środowiska inżynierów i techników komunikacji”.

Konferencję zorganizowali: Politechnika Warszawska - Instytut Dróg i Mostów i Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej, Miasto Stołeczne Warszawa - Biuro Polityki Mobilności i Transportu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Oddział w Warszawie.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW