Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / Powrót do przeszłości podczas seminarium Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska PW

Powrót do przeszłości podczas seminarium Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska PW

17 maja 2019 r. w Zegrzu odbyło się 43. Seminarium Naukowe a 8. Seminarium Wyjazdowe Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Spotkanie było okazją do przedstawienia wybranych prac badawczych doktorantów, spojrzenia na perspektywy rozwoju badań i dydaktyki w zespołach Katedry w zakresie meteorologii i ochrony atmosfery, hydrologii i gospodarki wodnej, ochrony powierzchni ziemi, a także gospodarki odpadami oraz omówienia celów i wyzwań w obliczu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Seminarium składało się z trzech sesji, których przewodniczącymi byli: dr hab. inż. Lech Łobocki, profesor uczelni; prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler (organizatorka seminarium) oraz kierujący Katedrą dr hab. inż. Andrzej Kulig, profesor uczelni. W Seminarium uczestniczyli pracownicy, współpracownicy i doktoranci Katedry oraz pracownicy Biblioteki Wydziałowej. Gościem specjalnym był prof. Marek Gromiec, przewodniczący Rady Konsultacyjnej Wydziału, doradca Komisji Środowiska Senatu RP.

Wyjątkowym punktem spotkania była prezentacja fragmentu filmu, będącego zapisem wybranych wystąpień uczestników konferencji naukowo-technicznej „Współczesne problemy inżynierii środowiska: nauka - edukacja - gospodarka”, która odbyła się 13 czerwca 1997 r. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Systemów Inżynierii Środowiska z Wydziału Inżynierii Środowiska PW (obecnie Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW) przy ścisłej współpracy z Klubem Absolwentów Instytutu.

Film, który pochodzi z archiwum dr hab. inż. Andrzeja Kuliga, profesora uczelni, stanowi multimedialny dokument dotyczący problemów inżynierii środowiska, rozwiązywanych na Wydziale Inżynierii Środowiska ponad 20 lat temu - w latach 90. ubiegłego stulecia. Przypomina również naukowców z Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska, którzy tworzyli jego historię, a także wielu absolwentów specjalności Ochrona Atmosfery i Meteorologia Techniczna oraz Gospodarka Wodna i Hydrologia.

Źródło: dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. PW - kierujący Katedrą Ochrony i Kształtowania Środowiska,
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW
Zdjęcia: mgr inż. Monika Wiśniewska-Wawryniuk/Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW