Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / W poszukiwaniu paliwa przyszłości i czystego źródła energii

W poszukiwaniu paliwa przyszłości i czystego źródła energii

O zastosowaniu wodoru, jego pozyskiwaniu i regulacjach prawnych rozmawiali uczestnicy konferencji „Czas na wodór”, która odbyła się 24 kwietnia 2019 r. w Politechnice Warszawskiej.

Kongres otworzył Michał Kamiński, Dyrektor Zarządzający 300Gospodarka, organizator wydarzenia. Konferencję rozpoczęły przemówienia: prof. Jana Szmidta - Rektora Politechniki Warszawskiej, która współorganizowała kongres, a także prof. Zdzisława Krasnodębskiego - Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Jadwigi Emilewicz - Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz Tadeusza Skobla - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii.

- Temat wodoru jest rozpatrywany, analizowany na kilku wydziałach Politechniki Warszawskiej, które zajmują się zagadnieniami na pograniczu fizyki, chemii i inżynierii materiałowej - powiedział prof. Jan Szmidt. Rektor PW podkreślił również konieczność interdyscyplinarnych działań związanych z nowoczesnymi systemami, które prowadzą z jednej strony do zwiększenia efektywności energetycznej, a z drugiej - do ochrony środowiska.

- Wodór wydaje się dzisiaj jednym z najbardziej obiecujących paliw alternatywnych dla przyszłych zastosowań m.in. jako źródło energii elektrycznej czy paliwa umożliwiającego przemieszczanie się - powiedziała Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii. - Naszym celem jest poszukanie, wzięcie udziału w dyskusji o napędzie przyszłości, paliwie przyszłości, o czystym źródle energii na przyszłość - zaznaczyła.

Kongres wodorowy zgromadził osoby i instytucje, które na co dzień rozwijają technologie wodorowe i wprowadzają je na rynek. Wspólnie z politykami oraz przedstawicielami administracji państwowej zastanawiali się, czy warto inwestować i rozwijać takie technologie. Rozmawiali o zastosowaniach wodoru w transporcie, przemyśle czy energetyce. Poruszali kwestię jego pozyskiwania, regulacji prawnych oraz opodatkowania.

W dyskusjach panelowych zastanawiano się m.in.: czy wodór może być węglem przyszłości, jakie są możliwości „drugiego życia” węgla, jak napędzać samochód przyszłości, gdzie jeszcze oprócz transportu wodór może znaleźć zastosowanie i jak rozpocząć rewolucję wodorową, czyli jak ma wyglądać współpraca między biznesem, polityką i nauką.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW