Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / Wydział Zarządzania na konferencji rocznicowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Wydział Zarządzania na konferencji rocznicowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

W dniu 27 września Rządowe Centrum Bezpieczeństwa świętowało 10-lecie powołania. Z tej okazji zorganizowano konferencję zawodowo-naukową z udziałem przedstawicieli Premiera, różnych agend rządowych oraz Kwatery Głównej NATO i OECD.

Na konferencję zorganizowaną przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w 10-lecie powołania zaproszeni zostali przedstawiciele Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, który od ośmiu lat ściśle współpracuje z RCB, w tym współopracował sfinansowaną przez NCBiR „Krajową metodykę oceny ryzyka w ochronie infrastruktury krytycznej państwa”.

Konferencja składała się z 3 tematycznych sesji, z których dwie poprowadzili dziekan WZ Janusz Zawiła-Niedźwiecki oraz pracownik WZ (a także RCB) dr inż. Witold Skomra. Obaj też wygłosili w pierwszej sesji referaty nt. „Ocena ryzyka w bezpieczeństwie w obszarze publicznym” (oparty na monografii habilitacyjnej W. Skomry) oraz „Postępowanie z ryzykiem w publicznym zarządzaniu kryzysowym”.

Z kolei w drugiej sesji kolejni pracownicy WZ dr hab. inż. Anna Kosieradzka oraz Justyna Smagowicz przedstawiły referat „Model dojrzałości jednostek administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego”.

Źródło: WZ PW
Zdjęcie: Dziekan WZ PW prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Na szczęście słońce rozlewając światło nie pyta ludzi,
czy sobie go życzą, bo rozdzieliliby się na stronnictwa,
a niektóre z nich żądałyby,
ażeby zgasło

 

 

Aleksander Świętochowski

"

21
Maj

Impact'19

08:00 - 22 Maj 16:30

21
Maj

Potencjał naukowy krajowych wydawnictw i czasopism

11:00 - 16:00

21
Maj

BEST Engineering Meeting

12:00 - 21:00

21
Maj

Wykorzystanie danych patentowych i bibliometrii

15:00 - 17:00

21
Maj

Archipelag CIAM. Listy Heleny Syrkus

18:00 - 21:00

23
Maj

XLII Poligraficzne Konfrontacje

10:00 - 16:30

23
Maj

Całkonalia

14:00 - 21:00

23
Maj

Konserwatorium PW

16:15

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW