Biuletyn PW / Konkursy / Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską. Do konkursu mogą przystąpić absolwenci, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2015/2016, w szkołach wyższych na terenie Warszawy i Szczecina. 

Zgłoszeniu do konkursu podlegają prace w następujących obszarach tematycznych:

  • Analiza czynników wpływających na cenę świadectw pochodzenia – ewolucja tego rynku w czasie;
  • Rola administracji państwowej w kształtowaniu podaży i popytu na rynku świadectw pochodzenia;
  • Systemy wsparcia (cen gwarantowanych, kwotowy, aukcyjny), a rozwój energetyki wiatrowej w Polsce i Europie;
  • Czynniki ryzyka w zakresie rozwoju energetyki wiatrowej;
  • Koszty wytworzenia energii elektrycznej w energetyce wiatrowej oraz innych technologiach;
  • Determinanty udziału energetyki wiatrowej w miksie energetycznym;
  • Konkurencyjność energetyki wiatrowej na rynku energii elektrycznej;
  • Rola energetyki wiatrowej w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Nagrody:  

  • Nagroda Główna - płatny staż w jednej z firm z branży energetyki wiatrowej;
  • Wyróżnienie – nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł.

Termin nadsyłania prac: 30 września 2016 r.

Od dnia ogłoszenia konkursu organizatorzy oferują wsparcie merytoryczne oraz dostęp do materiałów dla zainteresowanych.

Prace wraz z wypełnionym elektronicznie formularzem należy wysyłać na adres na adres: info@polskiegwarancje.pl

Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępne na stronie: www.psew.pl oraz www.polskiegwarancje.pl.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy TUTAJ

Konkurs organizowany pod patronatem plagiat.pl (www.plagiat.pl) w ramach Programu Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii.

Źródło: PSEW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW