Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Otwarcie Warsaw Design Factory

Otwarcie Warsaw Design Factory

W dniu 25 czerwca 2018 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW odbędzie się uroczyste otwarcie Warsaw Design Factory, a w tym nowej przestrzeni warsztatowej dla wszystkich studentów i kół naukowych „WDF Maker Space” w Domu Studenckim Bratniak PW.

Podczas spotkania zostaną podpisane ramowe porozumienia z Willson&Brown i PKO Finat. Warsaw Design Factory to marka, która opiera się na doświadczeniach zespołu INFOX i Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Polega m.in. na współpracy nauki z biznesem w obszarze studenckich programów edukacyjnych i rozwoju projektów młodych naukowców z kół naukowych, a także kształceniu umiejętności dydaktycznych kadry Politechniki Warszawskiej. Włączenie nowej przestrzeni w akademikach PW spowoduje, że studenci „w kapciach” nawet wieczorami będą mogli rozwijać swoje umiejętności zawodowe i tym samym udoskonalać projekty kół naukowych.

Inicjatywa ma przede wszystkim na celu budowę nowoczesnej i innowacyjnej uczelni, interdyscyplinarnych, kreatywnych zespołów młodych naukowców i w pełni zaangażowanej kadry akademickiej. Kształcenie inżynierów przyszłości, innowatorów oraz rozwijanie umiejętności dydaktycznych kadry akademickiej to nie jedyne wyzwania, które stoją przed organizatorami.

Warsaw Design Factory będzie pracować w obszarach:

  • rozwoju nowoczesnych form kształcenia, podniesienia jakości procesu dydaktycznego oraz popularyzacji innowacyjnych form kształcenia, zarówno w środowisku akademickim, jak i w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
  • wsparcia najbardziej aktywnych i dynamicznych przedstawicieli świata młodej nauki Politechniki Warszawskiej zainteresowanych rozwojem innowacji,
  • stworzenia warunków pobudzających kreatywność, przedsiębiorczość oraz budowania networkingu.

Tego samego dnia podpisane zostaną również ramowe porozumienia z Willson&Brown i PKO Finat m.in. w obszarze realizacji projektów edukacyjnych krajowych i międzynarodowych prowadzonych w Politechnice Warszawskiej.

W ramach działań zespołu rektorskiego do spraw innowacyjnych form kształcenia INFOX PW realizowane są krajowe i międzynarodowe programy edukacyjne, w ramach których studenci pracując w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązują problemy zlecone i projekty we współpracy z przedsiębiorstwami, Urzędem m. st. Warszawy czy organizacjami pozarządowymi. Dotychczas studenci zaproponowali  wiele innowacyjnych prototypów i rozwiązań m.in. mini zmywarkę czyszcząca ultradźwiękami pn. PIAVO (firma Silampos) czy aplikację wspierającą dbanie o kwiaty wśród najmłodszego pokolenia pn. Buddy (Fiskars), a także prowadzili zaawansowane badania naukowe np. badanie możliwości wykorzystania druku 3D do przygotowywania elementów ograniczających zasięg oddziaływania promieniowania w radioterapii do obszarów występowania komórek rakowych czy projekt połączenia technologii mobilnej z urządzeniem służącym do ciągłego podskórnego podawania insuliny”.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW