Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Wydruk elektronicznych legitymacji

Wydruk elektronicznych legitymacji

Z dniem  17 stycznia 2014 r. personalizacją i wydrukiem elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) i doktoranckiej (ELD) zajmuje się Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej. 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację wydruku są mgr inż. Jakub Dębicki, kierownik projektu oraz mgr Tomasz Brodzik.

Centrum Informatyzacji we współpracy z Działem Ewidencji Studentów opracowało procedurę przekazywania danych niezbędnych do wydruku ELS. Na jej podstawie Wydziały będą przesyłać drogą e-mailową do Centrum Informatyzacji listy z numerami albumów, dla których zostanie wydrukowana legitymacja.

W przypadku potrzeby zmiany lub uzupełnienia zdjęcia figurującego w systemie, zapotrzebowanie na wydruk nowej legitymacji (wraz z dołączonym zdjęciem) należy zgłosić do Działu Ewidencji Studentów, który po uzupełnieniu zdjęcia w systemie informatycznym przekaże wniosek do Centrum Informatyzacji.

Po odbiór legitymacji przedstawiciele Wydziałów powinni się zgłaszać bezpośrednio do Pana Tomasza Brodzika (budynek Chemii pok. 50C). Czas oczekiwania na legitymację wynosi około 7 dni roboczych od przesłania zapotrzebowania przez Wydział.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW