Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Wydruk elektronicznych legitymacji

Wydruk elektronicznych legitymacji

Z dniem  17 stycznia 2014 r. personalizacją i wydrukiem elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) i doktoranckiej (ELD) zajmuje się Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej. 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację wydruku są mgr inż. Jakub Dębicki, kierownik projektu oraz mgr Tomasz Brodzik.

Centrum Informatyzacji we współpracy z Działem Ewidencji Studentów opracowało procedurę przekazywania danych niezbędnych do wydruku ELS. Na jej podstawie Wydziały będą przesyłać drogą e-mailową do Centrum Informatyzacji listy z numerami albumów, dla których zostanie wydrukowana legitymacja.

W przypadku potrzeby zmiany lub uzupełnienia zdjęcia figurującego w systemie, zapotrzebowanie na wydruk nowej legitymacji (wraz z dołączonym zdjęciem) należy zgłosić do Działu Ewidencji Studentów, który po uzupełnieniu zdjęcia w systemie informatycznym przekaże wniosek do Centrum Informatyzacji.

Po odbiór legitymacji przedstawiciele Wydziałów powinni się zgłaszać bezpośrednio do Pana Tomasza Brodzika (budynek Chemii pok. 50C). Czas oczekiwania na legitymację wynosi około 7 dni roboczych od przesłania zapotrzebowania przez Wydział.

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Na szczęście słońce rozlewając światło nie pyta ludzi,
czy sobie go życzą, bo rozdzieliliby się na stronnictwa,
a niektóre z nich żądałyby,
ażeby zgasło

 

 

Aleksander Świętochowski

"

21
Maj

Impact'19

08:00 - 22 Maj 16:30

21
Maj

Potencjał naukowy krajowych wydawnictw i czasopism

11:00 - 16:00

21
Maj

BEST Engineering Meeting

12:00 - 21:00

21
Maj

Wykorzystanie danych patentowych i bibliometrii

15:00 - 17:00

21
Maj

Archipelag CIAM. Listy Heleny Syrkus

18:00 - 21:00

23
Maj

XLII Poligraficzne Konfrontacje

10:00 - 16:30

23
Maj

Całkonalia

14:00 - 21:00

23
Maj

Konserwatorium PW

16:15

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW