Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / ePW - wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług

ePW - wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług

W ramach realizacji projektu ePW powstanie usługa ePW-Edukacja, dzięki której zostanie zapewniony szerszy dostęp do kształcenia na odległość w postaci platformy elearningowej. Przewidywana jest integracja z systemem USOS.

Dzięki wymianie informacji pomiędzy systemami powstanie spójne środowisko i platforma, zapewniająca komplet informacji o studencie i dla studenta. Integracja opierać się będzie między innymi na przenoszeniu składu grup zajęciowych oraz ocen uzyskanych przez studentów w ramach realizowania danego kursu. Studenci logując się do systemu USOSweb, przechodząc do odpowiedniej strony przedmiotu, na który są zapisani, uzyskają dostęp do utworzonych kursów, dzięki czemu, w ramach logowania SSO, uzyskają dostęp do wszystkich danych oraz materiałów niezbędnych do realizacji programu studiów.

W ramach realizacji projektu zarówno studenci, jak i pracownicy Politechniki Warszawskiej uzyskają dostęp do platformy e-learningowej. Będzie ona umożliwiała między innymi zdalne korzystanie z materiałów dydaktycznych i szkoleniowych oraz monitorowanie efektywności nauki. Korzyściami w wymiarze jakościowym są między innymi usprawnienie procesów dydaktycznych poprzez wdrożenie usług, które będą zapewniały narzędzia ułatwiające realizację procesów dydaktycznych oraz zaspokojenie potrzeb informacyjnych studentów i pracowników Uczelni.

Wydział Zarządzania PW zadeklarował udział jako jednostka testująca uruchomienie nowopowstałej usługi. Jednym z pierwszych etapów wdrożenia nowych rozwiązań jest uruchomienie platformy e-learningowej Moodle dla Wydziału Zarządzania PW. W ramach tych działań wystandaryzowane zostaną procedury przypisywania uczestników do kursów, a także zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem. Ponadto sukcesywnie rozwijane będą funkcjonalności i procesy komunikacji wielokierunkowej, pozwalającej na uzyskanie nowej jakości w zdalnej współpracy oraz pobudzenia aktywności i zaangażowania zarówno studentów, jak i pracowników PW. Poprzez umieszczenie list dyskusyjnych oraz łączenie zasobów multimedialnych z treściami powiązanymi oraz komentarzami użytkowników zostanie znacząco ograniczona liczba „ślepych zaułków”, które pozostawiają użytkownika z wątpliwościami i pytaniami bez odpowiedzi lub wymuszają korzystanie z dodatkowych wyszukiwani zewnętrznych lub logowanie się do innych narzędzi TIK.

Źródło: WZ PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

18
Cze

Nauka w oparach absurdu

12:00 - 14:00

19
Cze

Dni wolne od pracy w PW

19:00 - 24 Cze 06:00

25
Cze

Uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych

11:00 - 13:00

27
Cze

Granty ERC - jak odnieść sukces?

09:00 - 13:00

6
Lip

Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków

08:00 - 12 Lip 18:00

11
Lip

II seminarium o reaktorach jądrowych HTGR

09:00 - 12 Lip 15:20

2
Wrz

62. Zjazd Naukowy PTCHEM 2019

09:00 - 6 Wrz 15:30

3
Wrz

Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich

09:00 - 7 Wrz 17:30

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW