Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Dydaktyka / Podsumowanie semestru letniego Seminarium Naukowego WZ PW

Podsumowanie semestru letniego Seminarium Naukowego WZ PW

Prawie 650 osób uczestniczyło w 11 wydarzeniach zorganizowanych w semestrze letnim w ramach cyklu Seminariów Naukowych Wydziału Zarządzania PW. Gośćmi byli prelegenci z różnych ośrodków naukowych z całej Polski, praktycy biznesu, jak również przedstawiciele studenckich kół naukowych.

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej i Zespół Organizacyjny Seminariów Naukowych WZ PW dziękują wszystkim uczestnikom i jednocześnie zapraszają na nowy cykl spotkań seminaryjnych w roku akademickim 2019/2020. Spotkania będą odbywały się od początku października, podobnie jak w roku obecnym, we wtorki o godz. 15.00 w czterech uzupełniających się nurtach:

  • Seminarium „Tradycja i Wyzwania Nauk o Zarządzaniu” (patronat Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz czasopisma „Przegląd Organizacji”) - koordynatorem nurtu jest dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW;
  • Seminarium „Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego” - współorganizowane przez Centrum Informatyzacji PW oraz Centrum Studiów Zaawansowanych PW (patronat Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją - Oddział Warszawski) - koordynatorem nurtu jest dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW;
  • Seminarium „Przedsiębiorczość Wysokiej Techniki” - współorganizowane przez Urząd Patentowy RP (patronat Fundacji Startup Poland) - koordynatorem nurtu jest dr hab. Agnieszka Skala;
  • Seminarium „Mazowiecka Platforma Kół Naukowych” - współorganizowane przez Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii PW oraz Radę Kół Naukowych (patronat Marszałka Województwa Mazowieckiego) - koordynatorem nurtu jest dr inż. Agnieszka Lisowska.

Organizatorzy zapraszają wszystkich pracowników naukowych, doktorantów i studentów, tak Politechniki Warszawskiej, jak i innych uczelni wyższych oraz praktyków biznesu. Jednocześnie informują, że uczestnictwo w Seminarium Naukowym Wydziału Zarządzania stanowi obowiązek każdego doktoranta.

Spotkania seminaryjne będą organizowane w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (ul. Rektorska 4). Szczegółowe informacje będą zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Zarządzania.

Źródło i zdjęcia: Wydział Zarządzania PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW