Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Nauka / Naturalny aromat różany z Politechniki Warszawskiej

Naturalny aromat różany z Politechniki Warszawskiej

Naukowcy z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej opracowali dwie innowacyjne technologie wytwarzania naturalnego aromatu różanego przez drożdże. Metody są odpowiedzią na rosnące potrzeby branży kosmetycznej i perfumeryjnej.

Ważnym pod względem wykorzystania w przemyśle perfumeryjnym związkiem aromatycznym jest 2-fenyloetanol (2-PE) - alkohol o zapachu różanym. Oprócz tego, substancja ta ma zastosowanie także jako dodatek smakowy w przemyśle spożywczym np. w cukierkach, pączkach, napojach czy gumach do żucia, czy też jako konserwant w przemyśle farmaceutycznym. Większość 2-PE dla celów przemysłowych jest produkowana na drodze syntezy chemicznej, w trakcie której generowane są toksyczne odpady.

Jednak, ze względu na wzrastającą wrażliwość społeczeństwa na problemy ekologiczne istnieje potrzeba poszukiwania nowych metod produkcji 2-PE przyjaznych dla środowiska. Obecnie tylko niewielką część 2-PE otrzymuje się poprzez ekstrakcję z płatków róży, gdyż jest to bardzo kosztowny sposób produkcji. W tej sytuacji obiecującym wydaje się być wykorzystanie metod biotechnologicznych spełniających kryteria opisane m. in. w dyrektywie Rady WE (The Council of the European Communities. Council Directive 88/388/EEC of 22 June 1988), że za naturalne substancje uważa się nie tylko związki wydzielone ze źródeł naturalnych poprzez zastosowanie procesu fizycznego np. ekstrakcji, lecz także otrzymane w wyniku biotransformacji przeprowadzonej przy użyciu enzymów lub mikroorganizmów. Jest to szczególnie korzystny sposób produkcji aromatów dzięki: łagodnym warunkom, w jakich przebiega proces, braku powstawania toksycznych produktów ubocznych, czy wreszcie „naturalnemu" statusowi otrzymywanego produktu.

Naukowcy z Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej opracowali dwie innowacyjne technologie wytwarzania naturalnego aromatu różanego przez drożdże. W ramach tych technologii pozyskiwane są dwa naturalne surowce kosmetyczne: aromat różany (2-PE o czystości ≥99% (GC)) oraz bioferment (unikalny przefermentowany przez drożdże olej roślinny wzbogacony o 2-PE, posiadający właściwości nawilżające i regenerujące). W procesie wykorzystywane są materiały o statusie GRAS (Generally Recognized As Safe) dzięki czemu produkt końcowy można uznać za naturalny.

Obecnie trwają prace nad stworzeniem olei bogatych w substancje aktywne również pochodzenia drożdżowego m.in. barwniki karotenoidowe, jak β-karoten, astaksantyna, torulen, które również mogły by znaleźć zastosowanie w przemyśle kosmetycznym lub spożywczym.

Źródło i zdjęcia: dr inż. Karolina Chreptowicz, dr Jolanta Mierzejewska, Wydział Chemiczny PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW