Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Nauka / Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” w PW

Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” w PW

Do 31 maja 2019 r. można zgłaszać w Politechnice Warszawskiej wnioski do projektu w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt realizują Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, Instytut Badań Stosowanych PW oraz PIAP-ScienTech.Planują wesprzeć komercjalizację wybranych przedsięwzięć - wyników prac badawczych, których autorami są pracownicy PW, a prawo własności przemysłowej należy do Uczelni.

Do realizacji tego celu będą dysponowali środkami finansowymi w wysokości do 100 tys. zł/pracę. Środki przeznaczone będą na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych obejmujących np. dodatkowe testy laboratoryjne, dostosowanie wyników prac B+R pod kątem potrzeb zainteresowanego inwestora, przedsiębiorcy lub zawiązanie spółki typu spin-off.

Prace należy zgłaszać zgodnie z procedurą zgłaszania wyników na Politechnice Warszawskiej, składając wypełnioną kartę technologii pobraną wraz z wypełnionym wnioskiem o prace przedwdrożeniowe.

Ogólne wytyczne do prac przedwdrożeniowych:

  • prace nie mogą trwać dłużej niż do 31 stycznia 2020 r.,
  • technologia powinna być na min. 4 poziomie TRL (więcej niż pomysł/koncepcja),
  • w ramach zgłaszanego projektu fundusze nie mogą przekroczyć 50% na wynagrodzenia,
  • umowa o finansowanie nie przewiduje kosztów pośrednich i wydziałowych, jak i zakupu środków trwałych.

Prace zgłoszone w poprzedniej edycji programu mogą być składane powtórnie.

Dokumenty można złożyć w IBS PW osobiście (ul. Rektorska 4, Budynek CZIiTT, IV piętro, pokój 4.19) lub wysłać mailem: biuro.ibs@pw.edu.pl (wpisując w temacie wiadomości – „Inkubator Innowacyjności 2.0”).

Nabór wniosków trwa do 31 maja br. (włącznie), do godz. 16.00. 

Wyboru prac dokona Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą przedstawiciele funduszy inwestycyjnych oraz przemysłu, najpóźniej do 10 czerwca br. Po tym terminie Twórcy zostaną poinformowani o przyznanych grantach i otrzymają umowy na realizację prac przedwdrożeniowych.

Źródło: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW