Biuletyn PW / Odpowiedzialna uczelnia / Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji / Społeczni Inspektorzy Pracy w PW wybrani

Społeczni Inspektorzy Pracy w PW wybrani

Znane są wyniki wyborów na Uczelnianego Społecznego Inspektora Pracy oraz Społecznych Inspektorów Pracy na Wydziałach, w Administracji Centralnej i innych jednostkach administracyjnych PW.

Lista Społecznych Inspektorów Pracy:

Uczelniany Społeczny Inspektor Pracy

 • mgr Tadeusz Węgrzynowski (Adm. Centralna)

Wydziały:

 • Administracji i Nauk Społecznych - mgr Danuta Ciszkowska;
 • Architektura - mgr inż. Robert Kamiński;
 • Chemiczny - dr inż. Marek Dąbrowski;
 • Elektroniki i Technik Informacyjnych - mgr Zuzanna Mazek;
 • Elektryczny - Andrzej Borek;
 • Fizyki - Danuta Mirowska;
 • Geodezji i Kartografii - mgr Katarzyna Kalinowska;
 • Inżynierii Chemicznej i Procesowej - dr inż. Katarzyna Dąbkowska;
 • Inżynierii Lądowej - Dominika Stańczak;
 • Inżynierii Materiałowej - dr inż. Marek Krasnowski;
 • Inżynierii Produkcji - mgr inż. Maciej Winiarski;
 • Inżynierii Środowiska - dr inż. Katarzyna Umiejewska;
 • Matematyki i Nauk Informacyjnych - dr Grzegorz Sójka;
 • Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa - mgr inż. Andrzej Grzebielec;
 • Mechatroniki - mgr Katarzyna Drohobycka;
 • Samochodów i Maszyn Roboczych - inż. Adam Jungowski;
 • Transportu - dr inż. Grzegorz Dobrzyński;
 • Zarządzania - mgr inż. Marta Skierniewiecka;
 • Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku - mgr inż. Robert Kołodziejski

Jednostki pozawydziałowe:

 • Administracja Centralna - mgr Justyna Burchart;
 • Biblioteka Główna - mgr Joanna Basińska;
 • Studium Języków Obcych - Elżbieta Chrzczonowska;
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - mgr Beata Dąbrowska-Gałko.

Kadencja Społecznego Inspektora Pracy trwa cztery lata.

Źródło: NSZZ „Solidarność” w PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW