Wybrano Rzeczników Zaufania PW

Znane są wyniki wyborów na Rzeczników Zaufania na Wydziałach, w Administracji Centralnej oraz innych jednostkach administracyjnych PW.

Lista Rzeczników Zaufania: 

Uczelniany Rzecznik Zaufania

 • dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz - Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW.

Wydziały:

 • Administracji i Nauk Społecznych - dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz
 • Architektura - dr inż. arch. Grzegorz Rytel
 • Chemiczny - dr hab. inż. Aldona Zalewska
 • Elektroniki i Technik Informacyjnych - prof. nzw. dr hab. inż. Grzegorz Pankanin
 • Elektryczny - mgr inż. Wojciech Janas
 • Fizyki - dr inż. Magdalena Seroczyńska
 • Geodezji i Kartografii - Nie wybrano
 • Inżynierii Chemicznej i Procesowej - Nie wybrano
 • Inżynierii Lądowej - Tatiana Erenc-Sędziak
 • Inżynierii Produkcji - dr inż. Tadeusz Kowalski
 • Inżynierii Środowiska - prof. nzw. dr hab Ewa Karwowska
 • Matematyki i Nauk Informacyjnych - dr hab. Ewa Zadrzyńska-Piętka
 • Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa - dr hab. inż. Adam Ruciński
 • Mechatroniki - dr inż. Leszek Wawrzyniuk
 • Samochodów i Maszyn Roboczych - mgr Monika Wiczuk
 • Transportu - mgr Ewa Bieńko
 • Zarządzania - dr hab. Grzegorz Rządkowski
 • Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku - dr inż. Henryk Rode

Jednostki pozawydziałowe:

 • Administracja Centralna - mgr Beata Jankowska
 • Biblioteka Główna - mgr Agnieszka Kowalczuk
 • Studium Języków Obcych - dr Katarzyna Marchel
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - mgr Bożena Gronek
 • Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii - dr Krzysztof Raszplewicz

Źródło: NSZZ „Solidarność” w PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW