Biuletyn PW / Odpowiedzialna uczelnia / Z życia społeczności PW

Z życia społeczności PW

Warsztaty dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów PW: Auto CAD, Excel, Access

W ramach programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej niepełnosprawni studenci i doktoranci PW mają możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z AutoCAD-a, Excela i Accessa, które zaplanowano na terenie naszej Uczelni.

Pomóż ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu

W sobotę 25 kwietnia 2015 r. doszło do silnego trzęsienia ziemi w Nepalu. Politechnika Warszawska wspierając działania pomocowe, zachęca całą naszą społeczność, by włączyła się do prowadzonej akcji humanitarnej.

Wyłudzanie haseł za pomocą wiadomości e-mail

UWAGA! W ostatnich dniach Centrum Informatyzacji PW zaobserwowało próby wyłudzenia haseł do skrzynek pocztowych za pomocą fałszywych wiadomości e-mai, których nadawcą rzekomo jest Centrum Informatyczne PW.

Minuta ciszy dla ofiar zamachu w Garissa University College

27 kwietnia br. społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej weźmie udział w akcji organizowanej przez Radę Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich (EUA), której celem jest uczczenie ofiar zamachu terrorystycznego, przeprowadzonego 02.04.2015 r. w Garissa University College (Kenia).

Profil działalności Podkomisji ds. Młodych Pracowników PW

Podkomisja ds. Młodych Pracowników Politechniki Warszawskiej funkcjonuje przy Senackiej Komisji ds. Kadr. Czym się zajmuje? Jakie podejmuje tematy? W poniższym materiale przybliżamy profil jej działalności.

Inauguracja Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej

Patronat nad Akademią sprawują Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Minister AiC. W 12-osobowej Radzie Programowej Akademii bierze udział 9 absolwentów PW, w tym 2 jej pracowników naukowych.

Rektor Politechniki Warszawskiej dziękuje za udział w Wielkim Balu Karnawałowym

100-lecie obchodów Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej zainaugurował Wielki Bal Karnawałowy. Z tej okazji prof. Jan Szmidt, Rektor PW wystosował list z podziękowaniami dla wszystkich, którzy włączyli się w jego organizację.

Noworoczna impreza dla dzieci pracowników PW

Dział Socjalny Politechniki Warszawskiej zaprasza dzieci pracowników Uczelni na noworoczną imprezę, w ramach której zostanie zaprezentowany spektakl „O krasnoludkach i sierotce Marysi”.

Obóz zimowy z warsztatami z Design Thinking

W ramach Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej niepełnosprawni studenci i doktoranci naszej Uczelni zaproszeni są do wzięcia udziału w obozie zimowym z warsztatami Design Thinking. W programie m.in. tworzenie grup projektowych.

Styczniowe warsztaty z kompetencji miękkich

Studenci oraz doktoranci PW ze statusem osoby niepełnosprawnej zaproszeni są do wzięcia udział w jednodniowych warsztatach z kompetencji miękkich, które odbędą się na terenie naszej Uczelni.

Wigilijna Aukcja na Karowej

Studenci Instytutu Socjologii UW zachęcają społeczność PW do włączenia się w Wigilijną Aukcję na Karowej. Po raz piąty jej beneficjentem będą osoby dotknięte autyzmem. 

Grudniowe sesje z coachem i doradcą zawodowym II

Studenci oraz doktoranci PW ze statusem osoby niepełnosprawnej po raz kolejny zaproszeni są do wzięcia udział w dwóch jednogodzinnych sesjach z coachem  i/lub w jednej dwugodzinnej sesji z doradcą zawodowym.

Nasze przedszkole. Plany rozwoju placówki przybliża dr inż. Krzysztof Dziedzic, Kanclerz PW

Temat przedszkola Politechniki Warszawskiej należy do tych wątków, które są często podejmowane w rozmowach młodych pracowników Uczelni. Czy jesteśmy rozwojowi? Kanclerz PW  odpowiada.

Dawcy szpiku w Politechnice Warszawskiej

W dniach 26 i 27 listopada Politechnika Warszawska wzięła udział w akcji dawców szpiku i komórek macierzystych "Dwa wymazy & do bazy". Zarejestrować mógł się każdy pomiędzy 18 a 55 rokiem życia.

Politechnika dla polskiej młodzieży na Litwie

Jeszcze tylko do środy 24 listopada 2014 r. można zgłaszać się z upominkami, które pojadą w najbliższy czwartek na Litwę. Kubek z logo PW? Długopis? Torba? Wspieramy polską młodzież i promujemy Uczelnię.

II edycja warsztatów dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów PW

Studenci oraz doktoranci PW ze statusem osoby niepełnosprawnej zaproszeni są do wzięcia udziału w jednodniowych warsztatach z kompetencji miękkich. Termin zgłoszeń dla warsztatów "Stres i zarządzanie emocjami" został przedłużony do 3 grudnia.

Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku Aktywny Senior

Fundacja Humanitas w Sosnowcu, w partnerstwie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, zaprasza działające w Polsce uniwersytety trzeciego wieku do bezpłatnego udziału w Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku Aktywny Senior.

Sesje z coachem i doradcą zawodowym II

Studenci oraz doktoranci PW ze statusem osoby niepełnosprawnej po raz kolejny zaproszeni są do wzięcia udział w dwóch jednogodzinnych sesjach z coachem  i/lub w jednej dwugodzinnej sesji z doradcą zawodowym.

Oddaj krew z GEOIDĄ

Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej GEOIDA serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w honorowej zbiórce krwi.

Szkolenie dla kadry akademickiej - II edycja

Zakres tematyczny II edycji szkolenia obejmie zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej uczelni w zakresie organizacji i realizacji procesu kształcenia niepełnosprawnych studentów. Zaproszenie skierowane jest do pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW