Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Profesor Krzysztof Wilde Rektorem Politechniki Gdańskiej

Profesor Krzysztof Wilde Rektorem Politechniki Gdańskiej

41. Rektorem Politechniki Gdańskiej został prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde. Nowy Rektor został wybrany w tajnym głosowaniu podczas zebrania Uczelnianego Kolegium Elektorów, które odbyło się w poniedziałek, 3 czerwca br. 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG, urodził się 11 stycznia 1966 roku w Gdańsku. Jest specjalistą w zakresie mostownictwa, mechaniki budowli oraz diagnostyki i geodezyjnego monitoringu konstrukcji inżynierskich. Od 2015 roku kieruje Katedrą Wytrzymałości Materiałów. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Jest autorem i współautorem około 60 prac indeksowanych w najważniejszych bazach: Web of Science - h-index 18, Google Scholar - 20, Scopus - 19, cytowanych ponad 1600 razy przez autorów z 60 państw. Uzyskał 4 patenty, zrealizował ponad 200 ekspertyz, projektów oraz opracowań technicznych. W swojej pracy zawodowej łączy wysoką aktywność naukową z inżynierskim charakterem prac na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. Jest czynnym inżynierem i posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających na stanowisko Rektora Politechniki Gdańskiej stało się konieczne w związku z nagłą śmiercią prof. Jacka Namieśnika. Kandydatów mogli zgłaszać pracownicy, studenci i doktoranci, którym przysługuje czynne prawo wyborcze. Swoich kandydatów zgłosiła również Rada Uczelni. Kontrkandydatem prof. Wilde był prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński. Kadencja nowo wybranego Rektora potrwa do 31 sierpnia 2020 roku. 

Więcej na temat wyborów nowego Rektora Politechniki Gdańskiej przeczytać można w artykule Forum Akademickiego: „Prof. Krzysztof Wilde nowym Rektorem Politechniki Gdańskiej” oraz na stronie Politechniki Gdańskiej.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW