Biuletyn PW / Publikacje / Artificial Intelligence in Value Creation. Improving competitive advantage

Artificial Intelligence in Value Creation. Improving competitive advantage

Publikacja zawiera analizę różnych modeli kreowania wartości przez firmy wykorzystujące systemy sztucznej inteligencji do usprawnienia swoich produktów, usług i działalności operacyjnej.

Autor na wstępie przedstawia najważniejsze „klasyczne” modele kreowania wartości (łańcuchy, sieci, siatki i konstelacje), które stanowią ramę dla opisu nowych zjawisk w branżach nasyconych wysokimi technologiami. W dalszej części prezentuje kluczowe koncepcje leżące u podstaw sztucznej inteligencji takie jak GOFAI (Good Old Fashioned AI), uczenie maszynowe, uczenie głębokie czy usługi kognitywne. Kolejne rozdziały poświęcone są prezentacji wyników analizy blisko 400 studiów przypadku, w szczególności klasyfikacji zidentyfikowanych uzasadnień biznesowych w różnych miejscach łańcucha wartości, analizie kluczowych czynników sukcesu i ryzyka oraz modelowym architekturom rozwiązań inteligentnych. 

Całość podsumowuje autorski model generowania wartości w organizacjach oraz koncepcja tzw. sieci poznawczych: struktur inspirowanych klasycznymi modelami wartości, które mogą w dobry sposób opisywać zjawiska w branżach intensywnie wykorzystujących AI.

Dr Andrzej Wodecki, Artificial Intelligence in Value Creation. Improving competitive advantage, 2018, Palgrave Macmillan 

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Na szczęście słońce rozlewając światło nie pyta ludzi,
czy sobie go życzą, bo rozdzieliliby się na stronnictwa,
a niektóre z nich żądałyby,
ażeby zgasło

 

 

Aleksander Świętochowski

"

21
Maj

Impact'19

08:00 - 22 Maj 16:30

21
Maj

Potencjał naukowy krajowych wydawnictw i czasopism

11:00 - 16:00

21
Maj

BEST Engineering Meeting

12:00 - 21:00

21
Maj

Wykorzystanie danych patentowych i bibliometrii

15:00 - 17:00

21
Maj

Archipelag CIAM. Listy Heleny Syrkus

18:00 - 21:00

23
Maj

XLII Poligraficzne Konfrontacje

10:00 - 16:30

23
Maj

Całkonalia

14:00 - 21:00

23
Maj

Konserwatorium PW

16:15

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW