Biuletyn PW / Publikacje / Udział interesariuszy w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej

Udział interesariuszy w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej

Celem publikacji jest rekonstrukcja i analiza aspektów prawnych zjawiska partycypacji społecznej w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej. Autorzy, z pozycji obowiązującego prawa, odnieśli się do problematyki partycypacji w rewitalizacji - jej prawnych podstaw, form, granic i ochrony. 

Celem niniejszej książki jest rekonstrukcja i analiza aspektów prawnych zjawiska partycypacji społecznej w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej. Osiągnięcie tego wymagało przede wszystkim dokonania wykładni przepisów ustawy o rewitalizacji, a także innych aktów rangi ustawowej (w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), a ponadto uchwał rad gmin, pełniących funkcję wykonawczą wobec ustawy i regulujących formy partycypacji społecznej na danym terenie. Owe uchwały ukazują m.in. to jak administracja publiczna spostrzega swoją rolę w kreowaniu lokalnego dyskursu i angażowaniu społeczności lokalnych w podejmowaniu rozstrzygnięć. W końcu analiza objęła również orzecznictwo sądów administracyjnych, jakże istotne w dziele rekonstrukcji obowiązującego prawa. Książka jest dystrybuowana nieodpłatnie. 

Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko, Udział interesariuszy w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej, Gdańsk 2019, Instytut Metropolitalny

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW