Biuletyn PW / Senat / Zarządzenia Rektora 2018

Zarządzenia Rektora 2018

Publikacja obejmuje zarządzenia Rektora Politechniki Warszawskiej przedstawiane na posiedzeniach Senatu Uczelni w roku 2018. 

Posiedzenie Senatu z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Rektora nr 53/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. 
w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 51/2018 Rektora PW zmieniającego zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - zniesienie Uczelnianego Laboratorium Badań Środowiskowych

Zarządzenie Rektora nr 52/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie kompetencji i obowiązków wynikających z udziału Politechniki Warszawskiej w rankingach uczelni i instytucji naukowo-dydaktycznych

Zarządzanie Rektora nr 51/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - zniesienie Uczelnianego Laboratorium Badań Środowiskowych

Zarządzenie Rektora nr 50/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie likwidacji Laboratorium Procesów Technologicznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 49/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie likwidacji Zakładu Architektury Współczesnej, Wnętrz i Form Przemysłowych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 48/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. 
zmieniające zarządzenie nr 6/2008 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Politechniki Warszawskiej

Posiedzenie Senatu z dnia 21 listopada 2018 r.

Zarządzenie Rektora nr 47/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
 w sprawie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 46/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu budżetu partycypacyjnego w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 45/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. 
w sprawie składania przez pracowników Politechniki Warszawskiej oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową

Zarządzenie Rektora nr 44/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie nr 18/2018 Rektora PW w sprawie ochrony danych osobowych w Politechnice Warszawskiej

Posiedzenie Senatu z dnia 24 października 2018 r.

Zarządzenie Rektora nr 43/2018 z dnia 22 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie nr 30/2018 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 42/2018 z dnia 22 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie nr 28/2018 Rektora PW w sprawie gospodarki lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi w budynkach mieszkalnych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 41/2018 z dnia 18 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie nr 41/2015 Rektora PW w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, kandydatów na studia i studia doktoranckie oraz studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 40/2018 z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie zasad naboru, praw i obowiązków członków i kierownika Teatru Politechniki Warszawskiej oraz kompetencji i zasad działania Rady Artystycznej Teatru Politechniki Warszawskiej.

Zarządzenie Rektora nr 39/2018 z dnia 17 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie nr 51/2016 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Księgi Marki oraz Księgi Identyfikacji Wizualnej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 38/2018 z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi reprograficzne i informacyjne oraz ustalenia wysokości opłaty za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów bibliotecznych w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 37/2018 z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie trybu postępowania powypadkowego w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 36/2018 z dnia 5 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie nr 25/2017 Rektora PW w sprawie zasad i trybu przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, doktorantów, osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, stażystów, wolontariuszy i praktykantów

Zarządzenie Rektora nr 35/2018 z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych wydawanych w procesie rekrutacji w indywidualnych sprawach kandydatów cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia

Zarządzenie Rektora nr 34/2018 z dnia 21 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - utworzenie w Biurze Rektora Sekcji ds Obsługi Senatu i Rady Uczelni, zniesienie Sekcji ds. obsługi Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej oraz zmiany nazwy Sekcji Komunikacji Społecznej

Zarządzenie Rektora nr 33/2018 z dnia 21 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - zmiana nazwy Sekcji Promocji i Informacji w Internecie w Biurze ds. Promocji i Informacji

Zarządzenie Rektora nr 32/2018 z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2018/2019

Posiedzenie Senatu z dnia 19 września 2018 r.

Zarządzenie Rektora nr 31/2018 z dnia 17 września 2018 r.
 w sprawie obowiązku uzyskania przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Politechniki Warszawskiej identyfikatora ORCID

Zarządzenie Rektora nr 30/2018 z dnia 15 września 2018 r.
 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 29/2018 z dnia 6 września 2018 r.
 w sprawie Instrukcji dotyczącej ewidencji, przechowywania, użytkowania i likwidacji druków ścisłego zarachowania

Zarządzenie Rektora nr 28/2018 z dnia 6 września 2018 r.
 w sprawie gospodarki lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi w budynkach mieszkalnych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 27/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 26/2018 z dnia 9 lipca 2018 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 25/2018 z dnia 9 lipca 2018 r.
 w sprawie Zasad kontroli finansowej w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 24/2018 z dnia 3 lipca 2018 r.
 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Posiedzenie Senatu z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Rektora nr 23/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie nr 18/2012 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Systemu kontroli zarządczej w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 22/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie nr 59/2014 Rektora PW w sprawie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 21/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 20/2018 z dnia 25 maja 2018 r. 
zmieniające zarządzenie nr 11/2015 Rektora PW w sprawie warunków działania w Politechnice Warszawskiej stowarzyszeń studenckich, doktoranckich i pracowniczych

Zarządzenie Rektora nr 19/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
zmieniające zarządzenie nr 10/2015 Rektora PW w sprawie rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 18/2018 z dnia 23 maja 2018 r. 
w sprawie ochrony danych osobowych w Politechnice Warszawskeij

Zarządzenie Rektora nr 17/2018 z dnia 23 maja 2018 r. 
zmieniające zarządzenie nr 13/2017 Rektora PW w sprawie elektronicznego Biuletynu Politechniki Warszawskiej

Posiedzenie Senatu z dnia 23 maja 2018 r.

Zarządzenie Rektora nr 16/2018 z dnia 22 maja 2018 r.
zmieniające zarządzenie nr 8/2016 Rektora PW w sprawie zasad korzystania w politechnice Warszawskiej z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP

Zarządzenie Rektora nr 15/2018 16 maja 2018 r.
 zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej politechniki Warszawskiej - zniesienie Zespołu Kontroli Wewnętrznej

Zarządzenie Rektora nr 14/2018 z dnia 14 maja 2018 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - utworzenie Samodzielnego Stanowiska ds. koordynacji Procesu Budowlanego w Projekcie Kampus Nowych Technologii

Zarządzenie Rektora nr 13/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 12/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie Programu przygotowawczego

Zarządzenie Rektora nr 11/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie nr 50/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie zasad i trybu tworzenia, znoszenia oraz prowadzenia, finansowania i dokumentacji kursów dokształcających w Politechnice Warszawskiej

Posiedzenie Senatu z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Rektora nr 10/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
 w sprawie ustalenia harmonogramu roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie Rektora nr 9/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - utworzenie w Biurze Rektora Sekcji ds. informacji publicznej i BIP

Posiedzenie Senatu z dnia 28 marca 2018 r.

Zarządzenie Rektora nr 8/2018 z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie podróży za granicę pracowników, doktorantów, studentów i osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 7/2018 z dnia 8 marca 2018 r.
w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Politechniki Warszawskiej uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej

Zarządzenie Rektora nr 6/2018 z dnia 8 marca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa imprez organizowanych w Politechnice Warszawskiej

Posiedzenie Senatu z dnia 21 lutego 2018 r.

Zarządzenie Rektora nr 5/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - utworzenie Samodzielnego Stanowiska ds. Działań w Zakresie Nowej Infrastruktury PW

Zarządzenie Rektora nr 4/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.
zmieniające zarządzenie nr 37/2007 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funduszu Kulturalno-Wychowawczego Studentów Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 3/2018 z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie zasad naboru, praw i obowiązków członków i kierownika Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej oraz kompetencji i zasad działania organu samorządu Orkiestry

Zarządzenie Rektora nr 2/2018 z dnia 5 lutego 2018 r.
zmieniająca zarządzenie nr 29/2017 Rektora PW w sprawie zasad i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

Posiedzenie Senatu z dnia 24 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Rektora nr 1/2018 z dnia 1 stycznia 2018 r.
w sprawie zasad przyjmowania gości Politechniki Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#   

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW