Biuletyn PW / Ustawa 2.0 / Konstytucja dla Nauki podpisana przez Prezydenta

Konstytucja dla Nauki podpisana przez Prezydenta

Konstytucja dla Nauki została podpisana przez Prezydenta RP - Andrzeja Dudę. Ustawa wejdzie w życie 1 października 2018 r. Celem reformy jest wypracowanie jak najlepszych warunków do rozwoju polskiej nauki, a także kształcenia kadr przyszłości.

Tak zwana Ustawa 2.0 jest pierwszą od lat kompleksową zmianą podejścia do badań naukowych, nauczania studentów i zarządzania uczelnią.

Polska nauka to polskie leki, więcej lepiej płatnych miejsc pracy i innowacyjna gospodarka, pozwalająca zarobić na społeczne zobowiązania, jakie wobec swoich obywateli ma państwo. Właśnie o to toczy się dzisiaj gra. To nie tylko o szkolnictwo wyższe, ale i o przyszłość naszego kraju i jego dobrobyt - powiedział wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W prace nad ustawą zaangażowani byli liczni przedstawiciele środowiska akademickiego. Za reformą opowiedzieli się między innymi: Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowa Reprezentacja Doktorantów i Parlament Studentów RP. Ustawę popierają także przedstawiciele zawodowych, regionalnych i artystycznych uczelni, a także organizacje studenckie i pracodawców m.in.: Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Sieć Małych i Średnich Publicznych Uczelnie Akademickich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Uczelni Artystycznych, Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Związek Pracodawców Krajowej Organizacji Innowatorów Przemysłu, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Prace nad Konstytucją dla Nauki trwały 2,5 roku, a jej wdrożenie rozłożone jest na kilka lat. Reforma rozszerza autonomię uczelni i daje elastyczność w zakresie wewnętrznej struktury organizacyjnej. Zakłada połączenia strumieni finansowania. Uczelnia dostanie jedną subwencję, a nie niezliczone dotacje celowe.

Wprowadzony zostanie również nowy organ doradczy tzw. rada uczelni. Rady współtworzyć będą osoby spoza wspólnoty akademickiej, ale o tym, czy będą stanowić większość czy mniejszość składu, decydować będzie uczelnia. Członków rady wybierać będzie senat, będący reprezentacją całej wspólnoty akademickiej uczelni. W radzie zasiądzie również przewodniczący samorządu studenckiego. Będzie ona opiniowała strategię uczelni, jednak o jej przyjęciu będzie decydować senat.

Dzięki rozporządzeniu do Konstytucji dla Nauki blisko 50 proc. nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych otrzyma podwyżki wynagrodzeń. Nauczyciel akademicki zyska również większą stabilizację zatrudnienia. Jego druga umowa o pracę będzie musiała być zawarta na czas nieokreślony.

W ramach ewaluacji naukowiec będzie musiał wskazać, co do zasady, maksymalnie cztery najlepsze osiągnięcia naukowe z czterech lat. Bardziej opłacalne stanie się więc rzadsze publikowanie i skupienie się w zamian za to na jakości naukowej prowadzonych badań.

Konstytucja dla Nauki zachowa dotychczasowe przywileje studentów i zapewni stabilny system pomocy materialnej, a także będzie lepiej chroniła ich interesy.

Więcej informacji na temat Konstytucji dla Nauki można przeczytać na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Zdjęcie: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW