Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Chińskie delegacje odwiedziły Politechnikę Warszawską

Chińskie delegacje odwiedziły Politechnikę Warszawską

Z okazji czerwcowej wizyty Prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga w Polsce delegacje chińskich uczelni odwiedziły Politechnikę Warszawską, rozszerzając tym samym zakres tematyczny dotychczasowej współpracy.

W dniu 17 czerwca br. prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki przyjął przedstawicieli Wuhan Association of Science and Technology i Jianghan University. Celem spotkania było zapoznanie się z ofertą edukacyjną oraz naukowo-badawczą Politechniki Warszawskiej, jak również zaprezentowanie potencjału miasta Wuhan i całej prowincji Hubei, oraz uniwersytetów zlokalizowanych na tym obszarze jako potencjalnych partnerów akademickich Politechniki Warszawskiej. Szczególne zainteresowanie naszych gości wzbudziła oferta studiów anglojęzycznych dla studentów chińskich, jak również możliwość nawiązania współpracy w zakresie wymiany studentów i kadry akademickiej, wspólnych programów studiów oraz możliwości finansowania potencjalnej współpracy akademickiej przez partnerów chińskich.

Delegacja Northwestern Politechnical University/fot. Biuletyn PW

W dniu 20 czerwca br. Politechnikę Warszawską odwiedziła delegacja Northwestern Politechnical University (Xian), jednej z najlepszych chińskich uczelni technicznych, specjalizujących się inżynierii lotniczej i kosmicznej, technologii chemicznej oraz inżynierii materiałowej. Obecna wizyta jest wynikiem nawiązania współpracy przez Wydział Chemiczny PW. Prof. Mikołaj Szafran jako visiting professor wygłosił w 2015 r. w Xianie szereg wykładów o tematyce związanej z projektowaniem i otrzymywaniem zaawansowanych tworzyw ceramicznych. Chińska uczelnia jest bardzo zainteresowana rozszerzeniem współpracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej także na inne obszary wspólnego zainteresowania obu politechnik. Strony uzgodniły rozpoczęcie praca prowadzących do zawarcia umowy o współpracy ogólnouczelnianej. W spotkaniu ze strony PW wziął udział Prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki oraz przedstawiciele: Wydziału Chemicznego, Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej.

Spokanie z Shenyang Ligong University i przedstawicielami Polish-Chinese Education Foundation/fot. Biuletyn PW

Tego samego dnia prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów spotkał się z delegacją Shenyang Ligong University z prowincji Liaoning oraz przedstawicielami Polish-Chinese Education Foundation. Celem wizyty było zapoznanie Politechniki Warszawskiej z programem chińskiego Ministerstwa Edukacji „Cooperative Education Project”. Głównym celem programu jest wspieranie oferty edukacyjnej uczelni chińskich poprzez prowadzenie wspólnych studiów inżynierskich z wiodącymi uniwersytetami świata, w celu zwiększenia kompetencji międzynarodowych chińskich studentów. Według przyjętego modelu współpracy studenci chińscy po odbyciu 2 lat studiów w uczelni macierzystej przenoszą się na resztę studiów do uczelni zagranicznej. Dodatkowo podczas pierwszych 2 lat część programu studiów prowadzona jest przez zagranicznych wykładowców z uczelni partnerskiej. Wstępne zainteresowanie wzięciem udziału w takim programie współpracy edukacyjnej wyrazili ze strony PW przedstawiciele Wydziału Elektrycznego, Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Podobne materiały:

Trzecie Polsko-Chińskie Forum Rektorów z udziałem PW
Wiceminister chińskiej edukacji w Politechnice Warszawskiej
Wizyta Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Hong Kong University of Science and Technology i Politechnika Warszawska rozmawiają o współpracy
Promocja Politechniki Warszawskiej w Chinach
Wizyta delegacji z Chin
Współpraca Politechniki Warszawskiej z Chinami

Tekst: Łukasz Wojdyga/CWM PW
Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW