Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Koreańskie spotkania CWM PW

Koreańskie spotkania CWM PW

W dniach od 2 do 8 czerwca 2016 r. przedstawiciele Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej przebywali w Korei Południowej, uczestnicząc w międzynarodowych targach edukacyjnych Study in Europe w Seulu.

Wizyta miała na celu promocję naszej Uczelni i ofertę studiów anglojęzycznych, a także złożenie wizyt w uczelniach partnerskich. Łukasz Wojdyga, Dyrektor CWM i Dominika Frąk Dudzińska, którzy weszli w skład delegacji Politechniki Warszawskiej, wzięli również udział w konferencji poprzedzającej targi Study in Europe - South Korea 2016.

W wydarzeniu zorganizowanym przez British Council uczestniczyło kilka tysięcy osób. Wśród stanowisk wystawców uwagę zwracało stoisko Politechniki Warszawskiej, co cieszy tym bardziej, że wielu młodych Koreańczyków chętnie studiuje za granicą, a Korea Południowa, obok Indii i Chin jest jednym z krajów, który wysyła największą liczbę studentów za granicę.

Stoisko CWM PW na tragach w Seulu/fot. CWM PW

Podczas pobytu w Korei Południowej delegacja CWM wzięła także udział w spotkaniach z przedstawicielami i studentami dwóch uczelni wyższych, z którymi Politechnika Warszawska współpracuje na podstawie umów bilateralnych: Hanyang University (HYU) w Seulu i Kyungpook National University (KNU) w Daegu.

Z Hanyang University (HYU) Politechnika Warszawska współpracuje od roku 2011 m.in. w zakresie dwustronnej wymiany studentów. Podczas wizyty delegacja CWM spotkała się z pracownikami i studentami HYU oraz z przedstawicielkami Office of International Affairs, gdzie poruszono zagadnienia związane z wymianą studentów i możliwościami jej finansowania ze środków Unii Europejskiej. Jednocześnie podjęto decyzję o przedłużeniu umowy, która wygasa w 2016 r. Przedstawiciele CWM, poznając bliżej specyfikę odwiedzanej uczelni, mieli także okazję porozmawiać z koreańską studentką, która w I semestrze roku akademickiego 2016/2017 przyjedzie na jednosemestralną wymianę, na Wydział Architektury PW.

CWM PW z wizytą w Hanyang University/fot. CWM PW

7 czerwca CWM złożyło wizytę w Kyungpook National University (KNU), który jest najsilniejszym koreańskim partnerem Politechniki Warszawskiej, współpracującym m.in. w zakresie dwustronnej wymiany studentów, programu podwójnego dyplomowania (WEiTI) oraz w projekcie KEUDOS współfinansowanym ze środków UE. Podczas spotkania dokonano podsumowania dotychczasowych działań i omówiono perspektywy na przyszłość. Przedstawiciele CWM spotkali się również ze studentami Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, którzy przebywają w KNU w ramach projektu KEUDOS i programu podwójnego dyplomowania. W I semestrze roku akademickiego 2016/2017 planowany jest przyjazd koreańskiej studentki na jednosemestralną wymianę na Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

Przedstawiciele Centrum Współpracy Międzynarodowej spotkali się także z Ph. D.In-Bong Ha, przedstawicielem Korea Student Aid Foundation, agendy rządowej odpowiedzialnej za przyznawanie stypendiów młodym Koreańczykom, którzy wyjeżdżają na studia za granicę. Celem spotkania było omówienie możliwości przyznawania dofinansowań studentom z uczelni partnerskich z Unii Europejskiej na podejmowanie studiów w Korei Południowej.

Źródło: CWM PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW