Biuletyn PW / Współpraca uczelni / PW Filia w Płocku nawiązuje współpracę z kolejną placówką oświatową

PW Filia w Płocku nawiązuje współpracę z kolejną placówką oświatową

28 marca 2017 r. w PW Filii w Płocku zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 z Nowego Dworu Mazowieckiego. 

Celem porozumienia jest popularyzowanie atrakcyjności kształcenia na poziomie wyższym i wyzwalanie aktywności uczniów w zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności w zakresie nauk ścisłych i technicznych. Dokument podpisali: ze strony Politechniki Warszawskiej - prof. Janusz Zieliński, ze strony Zespołu Szkół Zawodowych Dyrektor - mgr Ewa Grzybowska.

Na zdjęciu od lewej: Prorektor ds. Filii w Płocku, prof. Janusz Zieliński
i Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych, mgr Ewa Grzybowska/źr. PW Filia w Płocku

Politechnika podejmuje się wspierać szkołę w propagowaniu i rozwijaniu wśród uczniów zainteresowania naukami ścisłymi i technicznymi oraz będzie wspierać placówkę w nauczaniu przedmiotów ścisłych i zawodowych. Współpraca w tym zakresie polegać będzie na przygotowywaniu uczniów do podejmowania studiów na uczelniach technicznych i zachęcania ich do kontynuowania nauki w obranym zawodzie.

Szkoła zapewni Politechnice możliwość prezentowania kierunków kształcenia, form i efektów działalności dydaktyczno-naukowej oraz promocji Uczelni na terenie Zespołu Szkół oraz będzie informowała swoich uczniów o ofercie kształcenia i działalności studenckiej Politechniki.

Źródło: PW Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW