Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Podpisanie Umowy o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Podpisanie Umowy o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

W dniu 21 czerwca 2018 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Płocku została uroczyście podpisana Ramowa Umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku, a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

Porozumienie ze strony Politechniki Warszawskiej podpisał Prorektor ds. Filii w Płocku - prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński, ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dyrektor - mgr Beata Pawlińska-Wiak.

Umowa określa ogólne kierunki i obszary współpracy w zakresie wybranych zagadnień z dziedziny nauk ekonomicznych i społecznych, a także działania służące upowszechnieniu wiedzy o ubezpieczeniach społecznych w ramach realizacji projektu „Ubezpieczenia społeczne - edukacja z ZUS”.

Współpraca obejmować będzie:

  • wymianę informacji o prowadzonej w przedmiocie Umowy działalności badawczo-rozwojowej i najważniejszych osiągnięciach, w szczególności w organizacji roboczych wizyt w Jednostkach,
  • organizację i uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez PW i ZUS,
  • realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych,
  • organizację bezpłatnych praktyk i staży zawodowych dla studentów i doktorantów Politechniki Warszaskiej w ZUS,
  • uczestnictwo ZUS w targach pracy i spotkaniach z pracodawcą organizowanych cyklicznie przez Politechnikę Warszawską oraz współpraca z Biurem Karier PW,
  • upowszechnianie wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych w formie prelekcji dla studentów Politechniki Warszawskiej,
  • zobowiązanie ZUS do umożliwienia pracownikom naukowym Politechniki Warszawskiej publikacji w kwartalniku „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”.

Źródło i zdjęcia: Politechnika Warszawska Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Przyszłość należy do lwów,
które umieją się śmiać

 

 

Zaratustra

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW