Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Podpisanie umowy pomiędzy Rektorami polskimi i kazachskimi

Podpisanie umowy pomiędzy Rektorami polskimi i kazachskimi

Prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący KRASP, w imieniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich podpisał umowę o współpracy z Radą Rektorów Kazachstanu. Spotkanie zorganizowano 18 kwietnia 2018 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W spotkaniu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczestniczyli również: Wiceminister MNiSW Piotr Müller, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Kazachstanu Aryn Orsariev, President of the Council of Rectors of Kazakhstan, Rector of the Gumilov National Euroasian University in Astana prof. Yerlan Sydykov oraz Ambasador Kazachstanu w Polsce Margułan Baimuchan.

Podpisane zostały dwie umowy: umowa o współpracy pomiędzy Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Radą Rektorów Kazachstanu - będąca efektem intensywnej i ścisłej współpracy dwustronnej, a także porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją Edukacyjną „Perspektywy” i Centrum Programów Międzynarodowych „Bolashak”. Oba dokumenty umożliwią dalszy rozwój współpracy w zakresie wymiany naukowej i akademickiej.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt wita gości z Kazachstanu w CZIiTT PW/fot. BPW

18 kwietnia br. delegacja Rektorów z Kazachstanu gościła w Politechnice Warszawskiej. Goście zwiedzili Salę Senatu, Muzeum Politechniki Warszawskiej, a następnie udali się do Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Uczelnie polskie i kazachskie zaprezentowały swoją ofertę dydaktyczną, a następnie podpisano obustronne porozumienia o współpracy uczelni. W imieniu Politechniki Warszawskiej porozumienie o współpracy w zakresie działań edukacyjnych z Taraz Innovative Humanitarian University w Kazachstanie podpisał prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki.

Rektorzy z Kazachstanu gościli w Politechnice Warszawskiej 18 kwietnia 2018 r./fot.BPW

Kazachstan jest jednym z państw Azji Centralnej - obok Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu - cieszących się  szczególnym zainteresowaniem ze strony Unii Europejskiej. Wyróżnia się najbardziej zaawansowanymi reformami i największą aktywnością na arenie międzynarodowej. Polskę i Kazachstan łączy również historia losów tysięcy Polaków, dla których stał się on drugą ojczyzną. Rozwijająca się współpraca międzynarodowa polskich i kazachskich uczelni pozwoli na sprawniejszy transfer wiedzy, doświadczeń oraz wymiany naukowej.

Fotogaleria wizyty Rektorów z Kazachstanu w Politechnice Warszawskiej

Zdjęcie w zajawce: MNiSW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW