Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Politechnika Warszawska i ARP wspólnie na rzecz rozwoju innowacji

Politechnika Warszawska i ARP wspólnie na rzecz rozwoju innowacji

Politechnika Warszawska 5 lipca 2016 r. podpisała list intencyjny z Agencją Rozwoju Przemysłu. Tym samym, jest kolejną, po WAT i Uniwersytecie Śląskim, wyższą uczelnią, z którą ARP będzie współdziałać na rzecz rozwoju innowacyjności polskiego przemysłu.

- Politechnika Warszawska, jako wiodąca uczelnia techniczna w kraju, ma potencjał intelektualny, by dostarczać twórczych rozwiązań dla przemysłu. Mamy już konkretne propozycje dla polskiej gospodarki. Podpisany dzisiaj dokument potwierdza fundamentalne znaczenie łączenia i intensyfikacji relacji pomiędzy środowiskiem akademickim a biznesem dla rozwoju innowacyjnych technologii. Ścisła współpraca obu sektorów i sprawny przepływ technologii do przemysłu to sposób na zdynamizowanie polskiej gospodarki i zwiększenie jej innowacyjności - skomentował inicjatywę prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Sygnatariusze porozumienia podkreślili, że edukacja wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej jest jednym z elementów niezbędnych do dynamicznego rozwoju przemysłu. Wskazywali na jej znaczenie w procesie rozwoju innowacyjnej gospodarki. Ich zdaniem konieczne jest właściwe dopasowanie profilu kształcenia studentów do wymagań rynku. Jednym z celów porozumienia jest tworzenie jak najlepszych warunków kształcenia kadry inżynierskiej dla przemysłu oraz wspieranie projektów innowacyjnych w takich obszarach jak: technologie kosmiczne, lotnictwo, robotyka, automatyka, a także energetyka.

Projekt PW-SAT2, Studenckie Koło Astronautyczne, Wydział MEiL PW/fot. ARP

- Zależy nam na jak najefektywniejszym wsparciu rozwoju innowacji. Dlatego równie ważna jak współpraca ze środowiskami biznesowymi jest kooperacja z wyższymi uczelniami. Jestem przekonany, że współdziałanie z tak renomowaną uczelnią, jaką jest Politechnika Warszawska, przełoży się na konkretne rozwiązania i projekty. Skorzysta na tym polska gospodarka. Dlatego ważne jest wykorzystanie zasobów eksperckich Politechniki Warszawskiej oraz transfer technologii pomiędzy nauką a przemysłem, w tym naszymi spółkami portfelowymi - powiedział Michał Szaniawski, Wiceprezes ARP S.A.

W ramach porozumienia ARP S.A. obejmuje również patronatem Studenckie Koło Astronautyczne działające przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. Jest to największe koło studenckie w Polsce, które jako jedyne w kraju doprowadziło do wyniesienia satelity na orbitę (PW-SAT). Aktualnie studenci zaangażowani są w prace nad kolejnym projektem (PW-SAT2). Pozyskane przez studentów w trakcie obu projektów kompetencje są unikatowe na polskim rynku technologii kosmicznych.  Studenci ci są trzonem kadry inżynierskiej w firmach sektora kosmicznego.

- Chcemy wypracować strategię inwestycyjną w sektorze kosmicznym i stworzyć grupę firm, które kompetencyjnie będą zdolne do opracowania małych i średnich satelitów. Objęcie patronatem SKA oraz projektu PW-SAT2 jest jednym z elementów tworzenia zaplecza inżynierskiego dla tego projektu - podkreśla Michał Szaniawski, Wiceprezes ARP S.A, przypominając, że technologie kosmiczne, lotnictwo, robotyka, automatyka, a także energetyka to obszary szczególnego zainteresowania Agencji Rozwoju Przemysłu.

Powiązane materiały:

Rozmowa z Michałem Szaniawskim - Prezesem ARP, prof. Januszem Frączkiem - dziekanem elektem WMEiL PW oraz Dominikiem Szaniawskim - SKA PW; Polskie Radio 24

Wywiad z prof. Januszem Frączkiem oraz studentami WMEiL PW; TVP Polonia - Halo Polonia 

Zdjęcia: ARP

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW