Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Elektryków Polskich zacieśniają współpracę

Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Elektryków Polskich zacieśniają współpracę

Dnia 7 marca 2018 r. Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Elektryków Polskich podpisały ramową umowę o współpracy w zakresie wsparcia dla rozwoju techniki i elektryki z uwzględnieniem promocji innowacyjnych działań w tej dziedzinie.

Gospodarzem wydarzenia była Politechnika Warszawska, w której murach spotkali się przedstawiciele Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) z władzami Uczelni. Umowa określa wzajemne relacje zarówno na polu nauki, jak i wdrożeń do praktyki przemysłowej.

Sygnatariusze umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską i Stowarzyszeniem Elektryków Polskich/fot. BPW

Zapisy porozumienia obejmują również współpracę edukacyjną oraz rozpowszechnianie i propagowanie historii nauki i techniki, ze szczególnym uwzględnieniem elektryki i jej twórców. Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Elektryków Polskich na mocy podpisanej umowy zorganizują m.in. Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka, promując wśród młodzieży kształcenie techniczne w tym kierunki związane z elektryką, elektrotechniką, energetyką oraz dziedzinami pokrewnymi. Na spotkaniu zapewniono również o wsparciu uczelni dla obchodzonego za rok jubileuszu 100-lecia SEP.

Umowę podpisali: prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej i dr inż. Piotr Szymczak, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wśród sygnatariuszy porozumienia znaleźli się także: prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak, Dziekan Wydziału Elektrycznego PW; dr inż. Mieczysław Żurawski, Wiceprezes SEP; prof. dr hab. inż. Janusz Frączek, Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW; mgr inż. Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz, Prezes Oddziału Warszawskiego SEP; dr inż. Zbigniew Gajo, Prodziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW; mgr inż. Zbysław Antoni Kucza, Prezes Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Przyszłość należy do lwów,
które umieją się śmiać

 

 

Zaratustra

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW