Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Politechnika Warszawska oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczynają współpracę

Politechnika Warszawska oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczynają współpracę

W ramach umowy obie instytucje będą wspierały inicjatywy dotyczące m.in. zintegrowanych platform teleinformatycznych, narzędzi programistycznych oraz współczesnych zastosowań Internetu. Studenci i doktoranci Wydziału Zarządzania otrzymają szansę na realizację praktyk w UKE.

Prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej podczas uroczystego podpisania umowy, które odbyło się 3 marca 2017 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, podkreślił, że budowa nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności wdrażanie nowych usług teleinformatycznych jest niezbędne do dynamicznego rozwoju Polski. - Politechnika Warszawska posiada ogromny potencjał intelektualny w zakresie teleinformatyki, narzędzi programowania i Internetu. Dlatego jestem przekonany, że zainicjowana dziś współpraca z UKE przełoży się już wkrótce na konkretne rozwiązania i projekty, na których skorzysta całe społeczeństwo - zaznaczył.

Podpisanie porozumienia pomiędzy UKE i PW. Na zdjęciu od lewej: Marcin Cichy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
i prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej/fot. Biuletyn PW

W ramach umowy realizowane będą badania naukowe i  prace rozwojowe, współfinansowane ze środków krajowych oraz Unijnych. Ponadto strony zorganizują wspólnie: konferencje, warsztaty i sympozja, służące wymianie doświadczeń świata nauki, organów administracji publicznej oraz przedsiębiorców działających w obszarze informatyki i telekomunikacji. Urząd Komunikacji Elektronicznej zobowiązał się również do organizacji praktyk i staży dla studentów oraz doktorantów PW.  Już wkrótce Uczelnia zrealizuje szkolenia dla pracowników UKE w porozumieniu z Wydziałem  Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Sygnatariuszami umowy byli prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Marcin Cichy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW