Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Polsko-ukraińska współpraca na rzecz doskonalenia działania uczelni

Polsko-ukraińska współpraca na rzecz doskonalenia działania uczelni

Politechnika Warszawska przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizuje projekt „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”. Jego głównym celem jest poprawa zarządzania uczelniami wyższymi na Ukrainie i w Polsce.

Projekt realizowany jest od sierpnia 2018 roku przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW i potrwa do września 2021 roku. Jego liderem jest prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, nauczyciel akademicki na wspominanym wydziale.

Inicjatywa, poprzez współpracę rektorów polskich i ukraińskich, ma przyczynić się do doskonalenia zarządzania uczelniami, z poszanowaniem wartości wspólnoty akademickiej, tradycji i dobrych praktyk oraz doświadczeń międzynarodowych. Uczestniczy w niej kadra zarządzająca uczelniami w Polsce i na Ukrainie: rektorzy, prorektorzy, eksperci, specjaliści w zakresie badań w dziedzinie nauk społecznych.

W ramach projektu polsko-ukraiński zespół specjalistów prowadzić będzie analizy i badania dotyczące rozwiązań ustrojowych w szkolnictwie wyższym. Elementami inicjatywy są również: cykl tematycznych seminariów eksperckich dotyczących strategicznych problemów w sferze zarządzania szkolnictwem wyższym, wizyty studyjne w ośrodkach akademickich na Ukrainie i w Polsce, seminaria i debaty rektorskie poświęcone wybranym zagadnieniom działalności uczelni i ich społeczności akademickich. W 2021 roku odbędzie się konferencja międzynarodowa podsumowująca projekt, a także opublikowany zostanie raport końcowy w postaci monografii naukowej.

Inicjatywa jest realizowana w ramach wsparcia finansowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, partnera głównego projektu, we współpracy z partnerami polskimi: Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacją Rektorów Polskich oraz ukraińskimi: Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy. Patronat nad inicjatywą objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy.

Więcej informacji TUTAJ>>

Powiązany materiał:
Spotkanie delegacji KRASP i Związku Rektorów Uczelni Ukrainy

Źródło: Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW