Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Porozumienie o współpracy z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego

Porozumienie o współpracy z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego

5 kwietnia 2018 roku Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt podpisał porozumienie o współpracy z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego dr. inż. Alvinem Gajadhurem.

Współpraca skupiać się będzie wokół realizacji projektów w dziedzinie IT, ich analizie, rozwoju, wdrażaniu oraz przejmowaniu systemów teleinformatycznych przez GITD. Celem porozumienia jest przygotowanie  narzędzi wsparcia w procesie szkolenia pracowników ITD, a także tworzenia norm i standardów związanych z realizacją zadań ustawowych Inspekcji Transportu Drogowego.

Sygnatariusze porozumienia o współpracy: Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt i Główny Inspektor Transportu Drogowego dr inż. Alvin Gajadhur/fot. ITD

Doświadczenie, wiedza i umiejętności studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej posłużą do wymiany doświadczeń oraz wspólnego podwyższania standardów pracy. 

Uczestnicy spotkania, podczas którego podpisano porozumienie o współpracy/fot. ITD

Eksperci i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego są otwarci na organizację wspólnych narad, konferencji, warsztatów, prezentacji, pokazów oraz szkoleń. Oferują też staże i praktyki, a także wiele stanowisk, zapewniając kandydatom rozwój zawodowy, przejrzystą ścieżkę kariery w administracji publicznej i możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Więcej informacji na stronie GITD.

Źródło: opracowano na podstawie GIDT

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW