Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Posiedzenie Konwentu Politechniki Warszawskiej 2018

Posiedzenie Konwentu Politechniki Warszawskiej 2018

28 czerwca 2018 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Konwentu Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2017/2018. Spotkanie otworzyli: prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Krzysztof Pietraszkiewicz, Przewodniczący Konwentu PW.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt w imieniu własnym oraz Przewodniczącego Konwentu Politechniki Warszawskiej w kadencji 2016-2020 Krzysztofa Pietraszkiewicza, złożył zgromadzonym najserdeczniejsze podziękowania. Podkreślił znaczenie ich głosu w dyskusjach podczas posiedzeń oraz rolę w opiniowania różnych obszarów działalności Uczelni. Zwrócił także uwagę, iż wspólne omawianie najistotniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem Politechniki Warszawskiej, przyczyniło się do lepszego zrozumienia problemów z jakimi spotyka się Uczelnia, szczególnie wobec istotnych zmian, jaką jest Konstytucja dla Nauki - Ustawa 2.0.

Zgodnie z Regulaminem Konwentu Politechniki Warszawskiej, głównym  jego zadaniem jest wsparcie i promocja Uczelni.

Do kompetencji Konwentu należy w szczególności:

  • wyrażanie opinii o kierunkach działania Uczelni;
  • wspieranie Politechniki Warszawskiej w działalności na rzecz rozwoju;
  • wyrażanie opinii o działalności dydaktycznej i badawczej Politechniki Warszawskiej;
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących współpracy Politechniki Warszawskiej z gospodarką.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Przyszłość należy do lwów,
które umieją się śmiać

 

 

Zaratustra

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW