Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Przedstawiciel University of Southern Denmark składa wizytę na Wydziale Zarządzania

Przedstawiciel University of Southern Denmark składa wizytę na Wydziale Zarządzania

10 października 2016 r. przedstawiciel University of Southern Denmark, Henrik Johnsen Vindt, odwiedził Wydział Zarządzania PW w celu omówienia współpracy między uczelniami m.in. w ramach programu Erasmus+.

Gościa podjęli: dr inż. Grzegorz Kunikowski, Prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Łukasz Pojezierski z Biura ds. Studiów i Programów Międzynarodowych. 

Obecnie duński uniwersytet ma podpisane umowy bilateralne z Wydziałami: Chemicznym, Inżynierii Produkcji oraz Zarządzania. Henrik Vindt zaprezentował profile programów oferowanych przez University of Southern Denmark, obejmujące m.in. technologię systemów bezzałogowych statków powietrznych, inżynierię oprogramowania czy obszar energii odnawialnej. Dr inż. Grzegorz Kunikowski potwierdził zbieżność ofert dydaktycznych oferowanych przez obie instytucje, nakreślając tym samym perspektywę rozszerzenia współpracy o pozostałe Wydziały Politechniki Warszawskiej. Tematyce wymiany studenckiej towarzyszyły kwestie wizyt naukowców i nauczycieli z obu instytucji realizowane w celu wspólnego prowadzenia badań oraz wymiany doświadczeń w zakresie dydaktyki.

Spotkanie zakończyło się podjęciem inicjatywy rozszerzającej umowę w ramach programu Erasmus+, która swoim zasięgiem obejmie także kolejne jednostki Politechniki Warszawskiej.

Źródło: WZ PW
Zdjęcie: University of Southern Denmark

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW